Lietas kopsavilkums

Bazjaks pret Latviju


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2010. gada 19. oktobris

Fakti
Pieteicējs Bazjaka kungs izcieta brīvības atņemšanas sodu. Viņš atradās Daugavpils cietumā vairāk kā gadu. Šajā laikā viņam netika piedāvātas nekādas ārpus-kameras aktivitātes. Vienīgā pieeja pastaigām svaigā gaisā bija mazā betona kabīnē ar metāla režģiem.

Sūdzība
Bazjaka kungs sūdzējās par apstākļiem cietumā, tai skaitā par iespēju trūkumu iziet pastaigās svaigā gaisā. Viņš apgalvoja, ka šajā sakarā tikušas pārkāptas viņa tiesības, kas nostiprinātas Konvencijas 3.pantā.

Tiesas secinājumi
Tiesa atgādināja, ka valstij ir pienākums nodrošināt, ka persona, kas izcieš brīvības atņemšanas sodu, tiek turēta cilvēka cieņu nodrošinošos apstākļos, ka soda piemērošanas veids un metode nerada viņam ciešanas, kas pārsniedz tās, kas ir neizbēgamas, atrodoties ieslodzījumā, un ņemot vērā ieslodzījuma praktiskās prasības, viņa veselība un labsajūta tiek pienācīgi nodrošināta. Novērtējot ieslodzījuma apstākļus, jāņem vērā šo apstākļu kopīgā ietekme, kā arī pieteicēja īpašās sūdzības. 

Tiesa konstatēja, ka Bazjaka kungam patiesi gandrīz nekad netika piedāvātas jebkāda veida ārpus-kameras aktivitātes, un ka vienīgā aktivitāte svaigā gaisā bija aprobežota ar atrašanos mazā betona kabīnē ar metāla režģiem, kas nenodrošināja pietiekamu vietu fiziskām aktivitātēm. Tā secināja, ka ierobežotā kustību brīvība ārpus kameras un vietas trūkums kamerā savienojumā ar personīgās higiēnas nodrošinošu produktu trūkumu un ilgo laika posmu, kurā viņam nācies pavadīt šajos apstākļos, radīja Konvencijas 3. panta pārkāpumu. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma