Izglītība

Iespēja pieaugušajiem ieslodzījuma vietā apgūt izglītību vai iziet profesionālo praksi ir ļoti ieteicama, taču nav obligāta. Skolas vecuma vai nedaudz vecākām personām, kas izcieš brīvības atņemšanas sodu, jābūt nodrošinātai vismaz iespējai apgūt pamatizglītību.
Lietas kopsavilkums

Spriedums Nr. SKA – 160/2010


Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2010. gada 6. maijs

Fakti
Pieteicējs R. kungs izcieta brīvības atņemšanas sodu. Viņam cietumā netika dota iespēja apgūt pamatizglītību.

Sūdzība
Pieteicējs sūdzējās, ka fakts, ka viņam nav iespēju cietumā apgūt pamatizglītību, pārkāpa viņa cilvēktiesības. 

Tiesas secinājumi
Tiesa atzīmēja, ka apjoms, līdz kādam katra valsts nodrošina tiesības uz izglītību ir lielā mērā atkarīgs no tās resursiem un politikas. Saskaņā ar Latvijas likumu valsts iestādēm, tai skaitā cietumiem, ir jānodrošina pamatizglītība bērniem līdz 18 gadu vecumam. Tādēļ cilvēktiesības neuzliek par pienākumu valstij garantēt personām, kas vecākas par 18 gadiem, iespēju apgūt pamatizglītību. Tiesa skaidroja, ka cietuma administrācijai būtu jācenšas nodrošināt ar šo iespēju tikai tiktāl, cik cietuma administrācijas finanšu līdzekļi to atļauj. Tādējādi Tiesa konstatēja, ka R. kunga tiesības iegūt izglītību nebija pārkāptas. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma