Tiesības praktizēt reliģiju

Arī ieslodzījuma vietā jums ir tiesības praktizēt savu reliģiju. Tas nozīmē, ka jūs varat veikt savai reliģijai būtiskus rituālus un turēties pie tai būtiskas prakses, ja vien tas ieslodzījuma vietā ir objektīvi iespējams, ievērojot tajā noteikto kārtību un neapdraudot savu un citu cilvēku drošību.
Lietas kopsavilkums

Lieta Nr. 2010-50-03


Satversmes tiesa
2011. gada 18. marts

Fakti
Pieteicējs Rakuzova kungs izcieta brīvības atņemšanas sodu. Ministru kabineta noteikumi “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” neļāva viņam turēt kamerā reliģiskus objektus.

Sūdzība
Rakuzova kungs sūdzējās, ka šis noteikums pārkāpa viņa tiesības uz reliģijas brīvību, kas nostiprinātas Satversmes 99. pantā un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 9. pantā. 

Tiesas secinājumi
Tiesa norādīja, ka ieslodzītie var baudīt reliģijas brīvību, tai skaitā brīvību to izpaust tādā apmērā, kāds maksimāli iespējams ieslodzījuma apstākļos. Tādēļ ieslodzītie arīdzan bauda tiesības ievērot savas reliģijas tradīcijas un rituālus, ciktāl tas iespējams. 

Konkrētajā lietā tiesa konstatēja, ka aizliegums turēt reliģiskos objektus bija nesamērīgs. Jo īpaši tādēl, ka ieslodzītie varēja glabāt citus priekšmetus, tādus kā grāmatas, fotogrāfijas, galvassegas utt. Tiesa norādīja, ka tas, vai konkrētais objekts rada draudus drošībai, ir izvērtējams katrā individuālā gadījumā. Tikai gadījumā, ja šāds apdraudējums tiek konstatēts, tad ieslodzītajam var liegt turēt šādu priekšmetu savā kamerā. Tādējādi Tiesa sprieda, ka absolūts aizliegums turēt reliģiskus priekšmetus ieslodzījuma vietā neatbilda Satversmes 99. pantam.  

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma