Lietas kopsavilkums

Moisejevs pret Latviju


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2006. gada 15. jūnijs

Fakti
Pieteicējam Moisejeva kungam, atrodoties apcietinājumā, kamēr tika iztiesāta viņa lieta, nebija atļauts tikties ar saviem vecākiem un draudzeni. Tiesnesis, kas skatīja viņa lietu, noraidīja vairākus pieteicēja lūgumus satikt savu ģimeni. Tiesnesis neizsniedza rakstisku lēmumu, kā arī nepamatoja šādu lēmumu. 

Sūdzība
Moisejeva kungs sūdzējās, ka nepastāvēja mehānisms, kādā viņam būtu iespējams sūdzēties par lēmumiem, ar kuriem atteikti ģimenes apmeklējumi. 

Tiesas secinājumi
Tiesa atzīmēja, ka ikvienam jādod iespēja īstenot savas cilvēktiesības. Tas nozīmē, ka jāpastāv tādam varas orgānam, kas ir kompetents izskatīt sūdzības saistībā ar tiesību realizēšanu, ko aizsargā Konvencija. Prasības, kādas ir jāizpilda šim mehānismam, ir atkarīgas no pieteicēja sūdzības veida, turklāt tam jābūt efektīvam ne tikai teorētiski, bet arī praktiski. 

Tiesa atgadināja, ka sūdzības mehānisma efektivitāte nav atkarīga no tā, vai tās lēmums būs pieteicējam labvēlīgs. Tiesa konstatēja, ka saskaņā ar Latvijas likumu nepastāvēja procedūra, kādā būtu iespējams apstrīdēt lēmumu, ar kuru atteiktas ģimenes vizītes izmeklēšanas cietumā. Tādējādi Tiesa sprieda, ka ir noticis Konvencijas 13.panta pārkāpums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma