Ieslodzījuma vietas administrācija var jums piemērot disciplinārsodu, ja neesat ievērojis ieslodzījuma vietas iekšējās kārtības noteikumus. Visbargākais sods ir ievietošana soda izolatorā.  

Jebkurš disciplinārsods ir piemērojams, pamatojoties uz rakstveida lēmumu un ievērojot disciplinārlietu izskatīšanas procesu.

Par šo sadaļu

Šajā nodaļā izskaidrots, kādi ir iespējamie disciplinārsoda veidi un kā tie piemērojami.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma