Disciplinārsodu veidi

Par ieslodzījuma vietas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu jums var piemērot tikai tiesību aktos noteiktos sodus. Likumam skaidri jānosaka konkrēts sods, kādu var piemērot konkrētam pārkāpumam.

Latvijas tiesību aktos noteikti vairāku veidu disciplinārsodi. Visbargākais no tiem ir ievietošana soda izolatorā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma