Ieslodzījuma vietas amatpersona var izmantot noteiktus drošības pasākumus, lai nodrošinātu kārtību ieslodzījuma vietā. Piemēram, ieslodzījuma vietas darbinieks var veikt jūsu ķermeņa pārmeklēšanu vai jūs fiziski savaldīt, vai pielietot pret jums spēku. Šādi pasākumi ir pieļaujami tikai tad, ja to piemērošanai ir likumīgs pamats. Spēka pielietošana vai fiziska savaldīšana nedrīkst būt ilgāka kā nepieciešams. 

Ja jums drošības pasākumu rezultātā radušās traumas, ārstam ir  jūs jāizmeklē. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma