Jums jābūt iespējai uzturēt savas privātās un ģimenes attiecības, kā arī veidot jaunas attiecības, sazinoties ar cilvēkiem ārpus ieslodzījuma vietas. Tas nozīmē, ka jums ir tiesības rakstīt vēstules, sūtīt telegrammas vai zvanīt saviem ģimenes locekļiem, draugiem, žurnālistiem, paziņām un pat svešiniekiem. Šīs tiesības var tikt ierobežotas tikai likumā noteiktos gadījumos. 

Konfidenciālā (privileģētā) sarakste

Noteikta veida sarakste tiek uzskatīta par konfidenciālu, un jebkāda iejaukšanās tajā ir attaisnojama tikai ar īpaši svarīgiem apstākļiem. Par šādu konfidenciālu saraksti uzskatāma jūsu sarakste ar savu advokātu, valsts iestādēm, tiesu un starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma