Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Ieslodzījuma vietā jums jābūt nodrošinātai piekļuvei ārstam, kad vien jums tas vajadzīgs. Nepieciešamības gadījumā ieslodzījuma vietas administrācijai bez nepamatotas kavēšanās ir jānodrošina jums kvalificēta ārsta konsultācija.
Lietas kopsavilkums

Nevmerzhitsky pret Ukrainu


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2005. gada 5. aprīlis

Fakti
Pieteicējs Nevmerzhitsky kungs atradās apcietinājumā. Pieteicējs vairākkārt pieteica badastreikus, kuru laikā viņu ar varu baroja cietuma amatpersonas. Turklāt tika konstatēts, ka viņš cieš no vairākām dermatoloģiskām saslimšanām. 

Sūdzība
Nevmerzhitsky kungs sūdzējās par nepieciešamās medicīniskās aprūpes un palīdzības neesamību, kas pārkāpa viņa tiesības, ko paredz Konvencijas 3. pants. 

Tiesas secinājumi
Tiesa vairākkārt uzsvēra, ka 3. pants pilnībā aizliedz spīdzināšanu un necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu attieksmi vai sodīšanu, neatkarīgi no apstākļiem un cietušā uzvedības. Izvērtējot, vai attieksme ir cilvēka cieņu pazemojoša, Tiesai ir jāvērtē, vai tās mērķis ir pazemot un graut cilvēka pašcieņu un, vai šīs attieksmes sekas bija tādas, kas negatīvi ietekmēja viņa personību tādā veidā, kas nav savienojams ar 3. pantu. Taču jāņem vērā, ka šāda mērķa neesamība nevar automātiski novest pie secinājuma, ka nav noticis pārkāpums. 

Konkrētajā lietā Tiesa atzīmēja, ka Nevmerzhitsky kungu ārsts pārbaudīja tikai pusotru mēnesi pēc viņa apcietināšanas. Viņš necieta no dermatoloģiskām vainām pirms apcietinājuma. Viņš arīdzan tika paturēts apcietinājumā, neskatoties uz neatkarīga ārsta rekomendācijām viņu ievietot ārstēšanai speciālā ādas slimību slimnīcā. Pēc tam, kad pieteicējs atsāka bada streiku, ārsts viņu nepārbaudīja mēnešiem ilgi. Netika sniegta arī medicīniskā palīdzība, un nebija nekādas uzskaites par ēdienu, ar kuru viņu baroja piespiedu kārtā. Tiesas ieskatā to nevarēja novērtēt kā atbilstošu un saprātīgu medicīnisko palīdzību, ņemot vērā bada streiku un slimības, no kurām cieta pieteicējs. Tādējādi Tiesa konstatēja, ka fakts, ka Nevmerzhitsky kungam netika nodrošināta pienācīga medicīniska aprūpe, pārkāpa viņa tiesības, kuras paredz Konvencijas 3.pants. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma