Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Ieslodzījuma vietā jums jābūt nodrošinātai piekļuvei ārstam, kad vien jums tas vajadzīgs. Nepieciešamības gadījumā ieslodzījuma vietas administrācijai bez nepamatotas kavēšanās ir jānodrošina jums kvalificēta ārsta konsultācija.
Lietas kopsavilkums

Salman pret Turciju


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2000. gada 27. jūnijs

Fakti

Pieteicēja bija Salman kunga sieva. Salman kungu aizturēja un nopratināja policija. Pēc kāda laika viņu nogādāja slimnīcā, jo viņa sirdspuksti, elpošana un citas dzīvībai svarīgas funkcijas bija apstājušās, uz sejas un ausīm bija izveidojusies cianoze, un acu zīlītes bija paplašinājušās. Ārstiem ierodoties, tūlītēji tika konstatēta viņa nāve. Lai arī Salman kungam agrāk nebija konstatēta sirds slimība, tā izrādījās par viņa nāves cēloni. 

Sūdzība

Pieteicēja sūdzējās, ka viņas vīra nāve pārkāpa Konvencijas 2.pantu. 

Tiesas secinājumi

Tiesa atkārtoti uzsvēra, ka apstākļi, kādos dzīvības atņemšana var tikt attaisnota, ir strikti ierobežoti. 2.pants ir jāinterpretē un jāpiemēro tādējādi, lai tajā noteiktā aizsardzība būtu efektīva un praktiska. 2.pants aptver ne tikai apzinātu nogalināšanu, bet arī situācijas, kad ir atļauts “pielietot spēku”, kā rezultātā  neparedzami var iestāties nāve. Apzināts vai ar nolūku pielietots letāls spēks  ir tikai viens faktors, kas jāņem vērā, novērtējot tā nepieciešamību. Jebkura spēka pielietošana nedrīkst būt vairāk kā “absolūti nepieciešama”, lai sasniegtu vienu vai vairākus mērķus, kas noteikti 2.pantā. Tiesa uzsvēra, ka ieslodzījumā esošie ir neaizsargātā stāvoklī un iestādēm ir pienākums viņus aizsargāt. Ja policija aiztur personu labā veselības stāvoklī un viņu atbrīvojot tiek konstatēti ievainojumi, tas ir valsts pienākums sniegt ticamus paskaidrojumus par to, kā šie ievainojumi radušies. Šis pienākums ir jo īpaši nopietns, ja personai iestājusies nāve. Konkrētajā lietā Tiesa uzsvēra, ka jebkāds spēka pielietojums un tā sekas ir pienācīgi jādokumentē. Tiesa atzīmēja, ka sākotnējā autopsija netika pienācīgi dokumentēta un reģistrēta. Tā arī konstatēja, ka ķermeņa medicīniskā apskate atklāja, ka nāves cēlonis drīzāk bija spīdzināšana Salman kunga pratināšanas laikā, nekā sirds slimība. Tā kā valsts nevarēja izskaidrot Salman kunga ievainojumu rašanās cēloņus un to, kādēļ sākotnējā autopsija nebija pilnīga, Tiesa konstatēja Konvencijas 2. un 3.panta pārkāpumus. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma