Sūdzība

Jūs varat sūdzēties, ja jums nav sniegta informācija, kuru esat lūdzis, un jūs uzskatāt, ka šis atteikums nav samērīgs un nav pietiekami vai skaidri pamatots.

Ja nolemjat sūdzēties, tad lēmums, kas liedz jums pieeju informācijai, vispirms ir jāapstrīd tās iestādes vadītājam, kura šo lēmumu pieņēmusi. Lēmumā jābūt norādītai tā apstrīdēšanas procedūrai un termiņam.

Pārsūdzēšana

Ja neesat apmierināts ar valsts iestādes vadītāja atbildi uz jūsu sūdzību, proti, sakarā ar to pieņemto lēmumu, tad šo lēmumu jūs varat pārsūdzēt administratīvajā tiesā. 

Kompensācija

Ja esat cietis zaudējumus tādēļ, ka jums tika ierobežota pieeja jums nepieciešamajai informācijai, tad, iesniedzot sūdzību tiesai, varat pieprasīt arī kompensāciju. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma