Atšķiršana

Goda un cieņas aizskāruma gadījumos ir būtiski saprast, kas ir apstrīdētais paziņojums vai publikācija:

Faktu izklāstījums

Ja apstrīdētais paziņojums vai publikācija ir faktu izklāstījums, tad autoram vai izdevējam tiesā jāpierāda ka konkrētie fakti ir patiesi.

Viedokļi

Ja apstrīdētais paziņojums vai publikācija ir viedoklis, tad autoram vai izdevējam tiesā jāpierāda, ka šim viedoklim ir pietiekams faktiskais pamats.  

Fakti

Fakti ir informācija, kuras patiesumu vai nepatiesumu iespējams objektīvi pierādīt. Tāpēc tad, ja jūs esat izklāstījis faktus, bet cita persona tos apstrīd, jums jāpierāda konkrētie fakti. 

piemērs Ja jūs publiski paziņojat, ka konkrēts uzņēmējs uzpircis pilsētas mēru, lai viņa uzņēmums uzvarētu valsts iepirkuma konkursā, jums būs jāpierāda, ka šis paziņojums ir patiess.

Viedokļi

Viedoklis ir jūsu subjektīvais vērtējums vai spriedums par konkrētu notikumu vai personu. Šis viedoklis jums radies, pamatojoties uz jūsu rīcībā esošo informāciju. Jūsu viedoklis ir subjektīvs, un tāpēc neviens nevar objektīvi pārbaudīt vai pierādīt tā patiesumu vai nepatiesumu. 

Taču tas nenozīmē, ka kritiskam viedoklim par konkrētu personu nav nekāda sakara ar īstenību. Kritiski viedokļi, it īpaši tad, ja tie ir aizvainojoši pēc satura vai formas, var tikt atzīti par pārspīlētiem, ja tiem nav pietiekama faktiskā pamata. 

piemērs Ja jūs kādu publiski kritizējat, nosaucot par meli, būtu neiespējami prasīt, lai jūs pierādāt, ka tā ir patiesība. Tomēr jums jāspēj minēt vismaz dažus faktus, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir melojusi.

Faktiskais pamats

Faktiskā pamata pietiekamība ir atkarīga no apstrīdēto apgalvojumu nopietnības un tiks izvērtēta katrā atsevišķajā gadījumā. Jo nopietnāks un precīzāks ir apgalvojums, jo ticamākam un precīzākam jābūt tā faktiskajam pamatam. 

piemērs Ja jūs publiski kādu nosaucat par zagli, tad jūsu rīcībā jābūt pietiekamam faktiskajam pamatam, lai pierādītu savu vārdu patiesumu.

Vērtēšana

Lai atšķirtu faktus no viedokļiem, ir svarīgi ņemt vērā ne tikai vārdu burtisko nozīmi, bet arī:

  • kontekstu;
  • veidu, kā tos uztvērusi auditorija; 
  • nozīmi, kādu tiem piešķīris autors.

Daudzos gadījumos ir sarežģīti noteikt, vai konkrēts paziņojums uzskatāms par viedokli vai faktu izklāstījumu. Šādos gadījumos autoram vai izdevējam var tikt izvirzīta prasība nevis pierādīt attiecīgā paziņojuma patiesumu, bet gan to pamatot ar vairākiem vai pārliecinošākiem faktiem.  

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma