Personas reputācija un sabiedrības intereses

Lai strīdus gadījumā novērtētu pieļaujamās kritikas robežas,  ir svarīgs kritizētās personas statuss. Ir svarīgi izvērtēt, uz kāda līmeņa aizsardzību ir tiesīga kritizētā persona, kādā ziņā un cik lielā mērā  ar attiecīgo kritiku aktualizētajā jautājumā ir ieinteresēta sabiedrība, kā arī to, kāda persona un kādā nolūkā publiskojusi kritisko informāciju vai paziņojumu.  

Publikācijas mērķis

Veidojot reportāžu par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem, kritika bieži vien ir pat nepieciešama. Tāpēc žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļiem ir zināma brīvība izlemt, kā viņi paudīs savu kritiku, pamatojoties uz tiem pieejamo informāciju. Tāpat kritisku viedokli drīkst paust arī privātpersona, kas piedalās sabiedrībai svarīgu jautājumu publiskā apspriešanā.

Tomēr pat tādos gadījumos, kad diskusija risinās par sabiedrībai ļoti sāpīgu tematu, informācijas izdevējam ir jāpārliecinās par to, ka paustās kritikas pamatā ir patiesi fakti un tā ir samērīga ar šiem faktiem. 

piemērs Ievietojot laikrakstā informāciju par tādiem politiskiem jautājumiem kā valsts iestāžu darbība un vēlēšanu process, personas, kas ir atbildīgas par šiem procesiem, var tikt kritizētas diezgan bargi. 

Valsts amatpersonas un sabiedrībā zināmi cilvēki

Sabiedrībā atpazīstamām personām, piemēram, politiķiem un slavenībām, jābūt gataviem uz plašāku un asāku kritiku, īpaši sakarā ar to sabiedriskajām funkcijām, nekā privātpersonām.

Privātā dzīve

Ja apstrīdētie paziņojumi ir saistīti ar sabiedrisko darbinieku privāto dzīvi, izteiksmes brīvība un pieļaujamā kritika ir vairāk ierobežota. Šādos gadījumos kritiskās informācijas paudējiem jāpierāda, ka sabiedrība tik tiešām ir ieinteresēta ierosinātajos jautājumos vai tai sniegtajā informācijā. Tāpēc komerciālas intereses vai uz konkrētām sensācijām vai tenkām balstīta auditorijas izklaide, visticamāk, netiks uzskatīta par pieļaujamām sabiedrības interesēm. Uzziniet vairāk par privātās dzīves aizsardzību.

piemērs Ministra nosodīšana par atvaļinājuma pavadīšanu dārgā tūrisma centrā, kamēr valsts pārvalde īsteno stingru ekonomisko politiku tiks attaisnota ar sabiedrības interesēm.  

Privātpersonas

To personu reputācija un cieņa, kuras nepilda valsts funkcijas, ir aizsargājama stingrāk nekā sabiedrisko darbinieku reputācija un cieņa, jo sabiedrības interese par šo privātpersonu profesionālajām funkcijām un statusu parasti nav tik liela, lai attaisnotu pret tām vērsto kritiku. 

Ierobežojumi

Sabiedrības interese par konkrētu personu nenozīmē, ka tās reputācija netiktu aizsargāta. Tas nozīmē tikai to, ka, izvērtējot pret konkrēto personu vērsto kritiku, jāņem vērā, kādu statusu attiecīgā persona pati pēc savas gribas ieņem sabiedrībā un cik liela ir sabiedrības interese par šo statusu ieņemošas personas  uzvedību vai arī kritikā skartajiem jautājumiem.

Strīdus gadījumā kritiskās publikācijas autoram un izdevējam jābūt spējīgam paskaidrot:

  • kādā ziņā kritika ir saistīta ar sabiedrību interesējošu jautājumu;
  • ka paustajai kritikai ir pietiekams faktiskais pamats.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma