Jums ir tiesības iesniegt sūdzību un pieprasīt kompensāciju, ja uzskatāt, ka konkrēta publikācija ir aizskārusi jūsu godu un cieņu. 

Jums ir tiesības sūdzēties arī tad, ja uzskatāt, ka jums ir nelikumīgi aizliegts paust pamatotu kritiku vai jūs esat nelikumīgi sodīts par šādas kritikas paušanu. Jūs varat sūdzēties arī tad, ja uzskatāt, ka jums uzliktais sods ir pārmērīgi  bargs. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma