Ja uzskatāt, ka par jums publiski paustie izteikumi aizskar jūsu godu un cieņu, tad savas tiesības varat aizsargāt vairākos veidos. 

Sūdzība plašsaziņas līdzeklim

Ja informatīvs ziņojums vai viedoklis, kas, jūsuprāt, aizskar jūsu godu un cieņu, ir publicēts preses izdevumā vai elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī, jums ir tiesības pieprasīt, lai attiecīgais plašsaziņas līdzeklis atsauc nepatiesās ziņas vai publicē atvainošanos par  aizskarošā viedokļa paušanu sešu mēnešu laikā no publikācijas datuma. Sūdzība jāiesniedz attiecīgajam plašsaziņas līdzeklim un tajā jānorāda, tieši kurus faktus vai informāciju jūs uzskatāt par godu un cieņu aizskarošu, kā arī publikācijas datumu un vietu. 

Plašsaziņas līdzekļa redaktoram jūsu sūdzība jāizskata septiņu dienu laikā no tās saņemšanas datuma. Ja redaktors ir ar mieru atsaukt nepatiesās ziņas vai atvainoties par aizskarošo viedokli, tas jādara tādā pašā veidā un vietā, kādā un kur attiecīgā informācija tika publicēta. 

piemērs Ja informācija iespiesta laikraksta pirmajā lappusē ar trekniem drukātajiem burtiem, tad arī tās atsaukums jāiespiež tādā pašā veidā un pirmajā lappusē.

Civilprasība

Jūs varat celt tiesā civilprasību pret godu un cieņu aizskarošo izteikumu autoru vai izplatītāju. To jūs varat darīt arī tad, ja jau esat pieprasījis, lai konkrētais plašsaziņas līdzeklis atsauc informāciju, kuru jūs uzskatāt par godu un cieņu aizskarošu, bet redaktors atteicies to atsaukt. 

Civilprasību var celt arī gadījumos, kad godu un cieņu aizskarošie izteikumi nav publicēti plašsaziņas līdzeklī, bet pausti plašai publikai vai izplatīti citādā veidā. 

Jūs varat lūgt tiesu, lai tā piemēro vienu vai vairākus no šādiem civiltiesiskajiem tiesību aizsardzības līdzekļiem: 

  • atvainošanās par godu un cieņu aizskarošiem izteikumiem;
  • nepatieso ziņu atsaukšana;
  • naudas kompensācija.    

Ja pieprasāt kompensāciju, jums jānorāda, cik lielu, un tiesai jāpaskaidro, kāpēc prasāt tieši konkrēto, bet ne citu summu. 

Kriminālā tiesvedība

Izņēmuma gadījumā jūs varat lūgt policiju ierosināt kriminālprocesu par neslavas celšanu pret godu un cieņu aizskarošo izteikumu autoru vai izplatītāju. Policija var ierosināt kriminālprocesu tikai tad, ja godu un cieņu aizskarošie izteikumi ir:

  • izplatīti tīši;
  • satur nepatiesus faktus;
  • pausti publiski vai publicēti preses izdevumā vai citā plašsaziņas līdzeklī.

Pārsūdzība

Ja policija noraida jūsu lūgumu ierosināt kriminālprocesu, bet jūs uzskatāt, ka tās lēmums nav pamatots, tad varat to pārsūdzēt jūsu lietu uzraugošajam prokuroram. Šāda sūdzība jums jāiesniedz 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Pārsūdzības procedūrai un termiņam jābūt norādītiem pašā lēmumā.

Papildu civilprasība

Ja policija ierosina kriminālprocesu un izvirza apsūdzību, jūs kriminālprocesā varat pieprasīt no apsūdzētā naudas kompensāciju. Ja jūsu lūgums piespriest naudas kompensāciju kriminālprocesa ietvaros netiek vai netiek pilnībā apmierināts, jūs varat celt atsevišķu civilprasību. 

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×