Naida kurināšana

Naida kurināšana ir tāda izpausme, kas sēj naidu vai aicina uz vardarbību pret indivīdiem vai to grupām uz konkrētu šiem indivīdiem piemītošu īpašību pamata. Izteiksmes brīvība šādu izpausmi neaizsargā. Tas nozīmē, ka valsts var likumīgi novērst naidu kurinošas izteiksmes brīvības izpausmes un sodīt par tām.

Definīcija

Naida kurināšana ir jebkāda veida aicinājums vērst pret personu vai personu grupu, pamatojoties uz konkrētām tai piemītošām īpašībām, tādām kā rase, etniskā izcelsme, dzimums, vecums, seksuālā orientācija, ticība vai veselības stāvoklis, naidu vai vardarbību, kā arī šāda naida un vardarbības  izplatīšana vai attaisnošana.

Ko var uzskatīt par naida kurināšanu?

Robeža starp to, ko drīkst un ko nedrīkst uzskatīt par naida kurināšanu, ir visai trausla. Tāpēc ir nepieciešama liela rūpība, lai naida kurināšanu atšķirtu no citiem apvainojošiem, nepopulāriem vai galējiem uzskatiem un izteikumiem. Piemēram, kāds apgalvojums var būt pretējs vairākuma viedoklim un tikt uztverts kā aizvainojošs un naidīgs, tomēr nebūt gluži tāds, kas kurinātu naidu vai aicinātu uz vardarbību.

Naida kurināšana un izteiksmes brīvība

Naida kurināšana ir pretrunā ar demokrātiskas sabiedrības pamatvērtībām. Tā proponē vai attaisno neiecietību pret konkrētiem cilvēkiem, pamatojoties uz ideju, ka viņi konkrētu tiem piemītošu īpašību dēļ ir atšķirīgi no citiem cilvēkiem. Tāpēc izteiksmes brīvība neaizsargā naida kurināšanu un tā ir uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu. Tātad naida kurināšana var tikt likumīgi novērsta un naida kurinātāji var tikt likumīgi sodīti. 

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×