Lietas kopsavilkums

Von Hannover pret Vāciju


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2004. gada 24. jūnijs

Fakti
Pieteicēja, Monako Princese, pieprasīja Vācijas tiesai pieņemt lēmumu, lai novērstu turpmāku fotogrāfiju sēriju publicēšanu ar viņu un viņas bērniem, kas bija parādījušies vairākos Vācijas laikrakstos. Pamatojoties uz bērnu tiesībām un leģitīmām interesēm, tiesas pieņēma lēmumu attiecībā uz fotogrāfijām, kurās viņa parādījās ar bērniem. Tomēr tiesas atzīmēja, ka, tā kā Princese bija publiska persona, viņai jāpacieš tādu fotogrāfiju publicēšana, kur redzama viņa pati publiskā vietā, pat ja tajās tiek atspoguļotas viņas ikdienas dzīves ainas. Šis secinājums tika balstīts uz sabiedrības leģitīmo interesi uzzināt, kā šāda persona parasti izturas sabiedrībā.

Sūdzība
Princese uzskatīja, ka Vācijas tiesu lēmumi pārkāpa viņas tiesības uz cieņu pret viņas privāto dzīvi.

Tiesas secinājumi
Tiesa secināja, ka Vācijas tiesas nav veikušas taisnīgu līdzsvara analīzi starp laikrakstu izteiksmes brīvību un Princeses tiesībām uz privāto dzīvi. Tādējādi Princeses tiesības uz privāto dzīvi ir tikušas pārkāptas. 

Tiesa atzīmēja, ka izšķirošais faktors, līdzsvarojot privātās dzīves aizsardzību pret izteiksmes brīvību, ir – vai publicētās fotogrāfijas un raksti veicina sabiedrības diskusiju par vispārīgas intereses tematu. Lai konstatētu, vai ir veikta taisnīga līdzsvara analīze starp pieteicējas tiesībām uz privāto dzīvi un leģitīmo mērķi veicināt sabiedrības diskusiju, tiesa izsvēra argumentus šādi:

  • Pat ja persona ir slavena, vienīgais publikācijas mērķis nedrīkst būt atsevišķas lasītāju grupas ziņkārības apmierināšana.
  • Konkrētajā lietā fotogrāfijas tika uzņemtas, pieteicējai nezinot, un bez viņas piekrišanas.
  • Lai arī pieteicēja bija karaliskās ģimenes locekle, viņa pati nepildīja nekādas oficiālas funkcijas.
  • Turklāt pat sabiedrībā zināmiem cilvēkiem ir “leģitīmas tiesības sagaidīt”, ka viņu privātā dzīve tiks aizsargāta arī vietās, kurām ir relatīvi publiska daba, piemēram, restorānos.
  • Fotogrāfijas atklāja tikai Princeses privātās dzīves detaļas, un tādējādi tās neveicināja sabiedrības diskusiju par vispārīgas intereses tematu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma