Nekur nav noteikts, tieši kādu informāciju par jebkuras personas privāto dzīvi drīkst vai nedrīkst publicēt. Tas jāvērtē, ņemot vērā katra konkrētā gadījuma īpašos apstākļus. 

Vērtēšana

Lai novērtētu, vai publicētā informācija ir neattaisnojami iejaukusies kādas personas privātajā dzīvē, jāņem vērā publikācijas saturs, forma un rezultāts, konkrētāk, ir jāvērtē: 

  • ciktāl publikācija iejaukusies personas privātajā dzīvē;
  • kādā veidā informācija par personas privāto dzīvi ir publicēta;
  • kādu priekšstatu par attiecīgo personu rada konkrētā publikācija;
  • informācijas izplatīšanas apjoms;
  • publikācijas rezultātā personai nodarītais kaitējums. 

piemērs Publikāciju, kurā minēti konkrēti personas privātās dzīves pamatfakti, piemēram, biogrāfijas fakti, varētu attaisnot ar sabiedrības interesi. Taču ir jābūt ļoti nopietnam iemeslam, lai attaisnotu publikāciju, kurā ietverta tāda īpaši personiska un intīma informācija kā attēli, kuros redzams, kādā stāvoklī persona ievietota slimnīcā. 

Fotogrāfiju publicēšana

Lai gan izteiksmes brīvība attiecas arī uz fotogrāfiju publicēšanu, šajā jomā personas tiesību un reputācijas aizsardzība ir īpaši svarīga. 

Fotogrāfijas, kas atklāj personas privātās dzīves detaļas, atkarībā no apstākļiem, kuros tās uzņemtas, un konteksta, kādā tās publicētas, var attiecīgajai personai radīt tādu sajūtu, ka tiek grauta tās privātā dzīve vai pat ka tā tiek vajāta. Šāda iejaukšanās varētu tikt konstatēta, piemēram, gadījumos, kad t. s. dzeltenā prese ilgstoši nomoka slavenības, publicējot dažādās vietās uzņemtos to attēlus tikai tādēļ, lai apmierinātu savu lasītāju ziņkāri. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma