Uzziniet vairāk par svarīgākajām pilsoniskajām un politiskajām tiesībām:

Dzīvība

Tiesības uz dzīvību nozīmē, ka jums ir jābūt iespējai dzīvot apstākļos, kuros jūsu dzīvība netiek tīši apdraudēta. Tas arī nozīmē, ka valsts varas iestādes nedrīkst patvaļīgi atņemt jums dzīvību.

piemērs Mēģinot aizturēt kādu personu, policija nedrīkst šaut un apdraudēt tās dzīvību, ja iespējams šo personu sagūstīt.

Tas arī nozīmē, ka valsts varas iestādēm ir jāaizsargā jūs no citām personām, kas apdraud jūsu dzīvību, un jāveic izmeklēšana un jāsoda ikviens, kas mēģina to darīt.

Spīdzināšana

Spīdzināšanas aizliegums nozīmē, ka pret jums neviens nekad nedrīkst izturēties cietsirdīgi, pazemojoši un necilvēcīgi, pakļaujot jūs fiziskām vai psiholoģiskām ciešanām vai sāpēm. Tāpat kā ar tiesībām uz dzīvību, arī šeit valsts varas iestādes nedrīkst pieļaut spīdzināšanu un tām jāveic izmeklēšana un jāaizsargā jūs no personām, kas varētu pret jums šādi izturēties.

Brīvība

Tiesības uz brīvību nodrošina, ka jūsu fiziskā brīvība nedrīkst tikt nepamatoti ierobežota. Apstākļiem un procedūrām, kad un kā jūsu brīvību var ierobežot, ir jābūt skaidri noteiktiem likumos.

piemērs Ja kāda persona pastrādā noziegumu, tai var piemērot cietumsodu, jo to paredz likums.

Taisnīga tiesa

Tiesības uz taisnīgu tiesu nozīmē, ka jums ir tiesības uz taisnīgu un objektīvu jūsu lietas izskatīšanu tiesā. Jūsu lieta tiek izskatīta taisnīgi, ja pret jums un pretējo pusi izturas vienlīdzīgi, jums ir tiesības izskaidrot savu versiju un argumentus, jums ir tiesības pieaicināt juristu, kā arī citas tiesības.

Īpašums

Tiesības uz īpašumu jums nodrošina iespēju miermīlīgi pārvaldīt savu īpašumu. Tas nozīmē, ka jums ir tiesības lietot, attīstīt, pārdot, iznīcināt vai rīkoties ar savu īpašumu, kā vien vēlaties. Valsts varas iestādes nedrīkst iejaukties jūsu īpašuma vai mantas lietošanā, izņemot likumā īpaši paredzētos gadījumos.

Privātā un ģimenes dzīve

Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi ir ļoti plašas. Pie tām pieder jūsu tiesības izlemt, kā veidot un dzīvot savu ģimenes dzīvi, ar kādiem draugiem un cilvēkiem kopā pavadīt laiku, tās aizsargā jūsu mājokļa un sarakstes neaizskaramību, tās garantē jūsu brīvību izdarīt dažādas izvēles savā dzīvē utt. Taču šīs tiesības var ierobežot likums, lai aizsargātu citas īpaši svarīgas intereses, piemēram, sabiedrisko kārtību vai valsts drošību. Lai tiesības ierobežotu, abu pušu interesēm jābūt izvērtētām un līdzsvarotām.

Vārda un izteiksmes brīvība

Vārda un izteiksmes brīvība jums dod tiesības meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez bailēm un valsts varas iestāžu iejaukšanās. Tas ir ļoti svarīgi personības attīstībai un cieņai. Arī šīs tiesības, tāpat kā tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi, var ierobežot ar likumu.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×