Uzziniet vairāk par svarīgākajām sociālajām un ekonomiskajām tiesībām:

Pārtika un ūdens

Tiesības uz pārtiku un ūdeni nozīmē, ka valstij ir jāorganizē sava ekonomika tā, lai pārtika un ūdens būtu pieejami un droši lietošanai. Tas nenozīmē, ka valstij visiem jānodrošina ūdens un pārtika bez maksas.

piemērs Valstij ir jāizstrādā pārtikas nozares komercdarbības regulējums, kā pārtiku uzglabāt un tirgot, lai tā nesabojātos un nebūtu bīstama veselībai.

Veselība

Tiesības uz veselību nozīmē, ka valstij jādara viss iespējamais, lai tajā darbotos efektīva veselības aprūpes sistēma. Tas nenozīmē, ka mēs visi būsim veseli un valsts to nodrošinās. Mēs visi esam atšķirīgi, un mums ir dažādas vajadzības. Tas arī nenozīmē, ka valstij jāpiedāvā visi iespējamie veselības aprūpes pakalpojumi bez maksas. Taču ir svarīgi, lai nevienam netiktu liegta pieeja veselības aprūpei uz diskriminējošiem pamatiem. Valstij pēc iespējas jācenšas nodrošināt, ka arī mazāk turīgie iedzīvotāji var izmantot nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus. Turklāt valstij ir jāregulē, lai šie pakalpojumi, kas tiek piedāvāti kā privātās, tā publiskās iestādēs, būtu kvalitatīvi.

Izglītība

Tiesības uz izglītību ietver, ka valstij ir jānodrošina vide, kurā var tikt attīstīta efektīva, kvalitatīva un ikvienam pieejama izglītības sistēma. Tas nenozīmē, ka izglītībai pilnībā jābūt pieejamai bez maksas. Latvijā pamatskolas izglītība ir obligāta un pieejama bez maksas. Vidējā izglītība vispārizglītojošās skolās arī ir bez maksas, taču tā nav obligāta.

Valstij arī jānodrošina iespēja mācīties privātskolās tiem, kas to vēlas un var atļauties. Valstij jādara viss iespējamais, lai izglītības saturs būtu daudzpusīgs un vērsts uz pilnvērtīgu cilvēka personības attīstību. Izglītībai jābūt pieejamai pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Darbs

Tiesības uz darbu nodrošina, ka jums ir atļauts strādāt un jums ir iespēja meklēt darbu pēc savas izvēles. Tas nenozīmē, ka valstij jums jāatrod darbs vai jānodrošina alga, kādu vēlaties saņemt. Taču valstij ir jāizdod regulējums, kas uzliek pienākumu darba devējiem nodrošināt drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus visās jomās, taisnīgu algu par izpildīto darbu un strādājošo tiesības apvienoties arodbiedrībās. Valstij arī jādara viss iespējamais, lai mazinātu bezdarbu.

Mājoklis

Tiesības uz mājokli nozīmē, ka valstij ir jānodrošina ikvienam iespēja atrast atbilstošu mājokli. Tai jādara viss, lai jums būtu iespēja iegādāties vai īrēt mājokli, kādu varat atļauties, lai mājoklis tiktu uzturēts atbilstoši drošības un veselības standartiem un lai jūs neviens no tā nevarētu prettiesiski izlikt. Taču tas nenozīmē, ka valstij ir jānodrošina jums mājvieta bez maksas.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×