Kriminālatbildība

Visnopietnākos gadījumos naida runa tiek uzskatīta par noziedzīgu nodarījumu. Kad personu apsūdz par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, viņu sauc par “apsūdzēto” un kriminālprocesā tiek izskatīta kriminālā apsūdzība.

Saukšana pie atbildības par naida runu norāda uz valsts spēju realizēt cilvēktiesības. Ja valsts nespēj veikt efektīvu un atbilstošu kriminālprocesu un sodīt noziegumu izdarītājus, tā sekas var būt cilvēktiesību pārkāpumi.

Kriminālatbildība & Cilvēktiesības

Tiesības uz dzīvi un necilvēcīgas vai pazemojošas attieksmes aizliegums

Efektīva kriminālprocesa veikšana un saukšana pie kriminālatbildības par naida runu ir būtisks valsts līdzeklis cietušo tiesību aizsardzībai un cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai. Ja atbildīgās iestādes neaizsargā cietušo un efektīvi neizmeklē, neapsūdz, neiztiesā lietu un nepieciešamības gadījumā nenotiesā vainīgo, tā sekas var būt tiesību uz dzīvi vai necilvēcīgas vai pazemojošas attieksmes aizlieguma pārkāpums.

Diskriminācijas aizliegums

Naida runa var tikt uzskatīta par diskriminācijas formu. Ja valsts nespēj reaģēt uz naida runas situāciju ar atbilstošu atdevi, tās sekas var būt diskriminācijas aizlieguma pārkāpums kopsakarā ar citām cilvēktiesībām.

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Ja valsts iestādes, kas izmeklē naida runu, vai tiesas neseko procedūrām, kas noteiktas likumā, vai tiesas procesi notiek pārmēru ilgi, tā sekas var būt tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums.

Nozieguma izdarītāja cilvēktiesības arī visbiežāk ir saistītas ar tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Par šo sadaļu

Šī Gida sadaļa skaidro gadījumus, kad naida runa var būt par iemeslu personas saukšanai pie kriminālatbildības.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma