Kā tā var jums palīdzēt?

Integrācija un nodarbinātība 

Apeirons sniedz dažādus pakalpojumus, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti integrēties sabiedrībā. Cilvēkiem ar invaliditāti ir pieejamas dažādas apmācības, informatīvie materiāli, kā arī palīdzība darba meklēšanā. Apeirons arī konsultē potenciālos darba devējus par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām. 

Ziņošana par cilvēktiesību pārkāpumiem un diskrimināciju

Diskriminācija ir nepamatota atšķirīga attieksme pret personu kāda aizliegta pamata dēļ, ieskaitot invaliditāti. Ja esat saskāries vai ticis iesaistīts situācijā, kurā kāda persona tikusi diskriminēta savas invaliditātes dēļ, vai tās tiesības ir kā citādi aizskartas, jūs varat ziņot par to Apeironam, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

Aktivitātes

  • Informācija un izglītojošas aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti, tai skaitā prakstiska apmācība ikdienas aprūpes nodrošināšanā, datorkursi un pieredzes apmaiņa
  • Informatīvs darbs ar darba devējiem un sabiedrību, lai paaugstinātu izpratni par cilvēku ar invaliditāti tiesībām un vajadzībām un veicinātu sociālo iekļaušanu
  • Vides pieejamības veicināšana un uzraudzība
  • Cilvēktiesību monitorings un dalība lēmumu pieņemšanas procesos, lai nodrošinātu cilvēku ar invaliditāti tiesību ievērošanu
  • Sadarbība ar valsts un nevalstiskajām organizācijām lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti iespējamos problēmrisinājumus
  • Cilvēku ar invaliditāti tiesību aizstāvība un popularizēšana caur sociālajām kampaņām, informatīvajiem materiāliem, neformālās izglītības aktivitātēm un konsultācijām tiesību pārkāpumu gadījumos

Vairāk informācijas un kontakti

apeirons.lv
info@apeirons.lv
+371 67299208

Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons
Valdemāra iela 38 k.1
Rīga, LV-1010

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma