Kā tas var jums palīdzēt?

Centrs Marta piedāvā profesionālu palīdzību un atbalstu cilvēktirdzniecībā vai no partnera vardarbības cietušajiem un viņu tuviniekiem. Centra Marta sociālie darbinieki, psihologi, psihoterapeiti, juristi un citi speciālisti jums var palīdzēt krīzes situācijās, sniedzot dažāda veida konsultācijas.

Zvaniet uz bezmaksas palīdzības līniju 8000-2012, kas pieejama darba dienās no 10:00 līdz 18:00. Pieteikties uz konsultāciju jūs varat, izmantojot zemāk minēto kontaktinformāciju.

Aktivitātes

  • Profesionāla palīdzība un atbalsts krīzes situācijās
  • Darbs ar jauniešiem ar mērķi vairot izpratni par dzimumu līdztiesību, izaicināt tradicionālos dzimumu stereotipus un līdz ar to mazināt jauniešu risku piedzīvot vardarbību un iekļūt cilvēku tirdzniecībā
  • Līdzdalība politikas veidošanas procesos, lai mazinātu sociālo atstumtību - veicinātu piekļuvi darba tirgum un atgriešanos tajā, līdzsvarotu ģimenes un darba dzīvi, attīstītu elastīgākas un efektīgākas darba organizācijas un atbalsta dienestu formas, kā arī mazinātu nacionālo spriedzi un rehabilitētu un reintegrētu cilvēku tirdzniecības upurus
  • Kreatīvu līdzekļu piesaistīšanas projektu īstenošana ar mākslinieku atbalstu ar mērķi aizsargāt sieviešu tiesības un drošību
  • Starptautiskās sadarbības veicināšana
  • Pētniecība organizācijas darbības jomās un tās rezultātu izplatīšana

Vairāk informācijas un kontakti

marta.lv
centrs@marta.lv
+371 67378539

Resursu centrs sievietēm Marta
49–3 Matisa Street
Rīga, LV-1009

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma