Kā tā var jums palīdzēt?

Mozaīka var sniegt jums informāciju par LGBT tiesībām, un tās rīcībā ir plaša bibliotēka, kurā pieejami dažādi materiāli šajā jomā. Jūs varat arī piedalīties sociālajos un citos Mozaīkas organizētajos pasākumos, kas veltīti LGBT sabiedrībai un viņu atbalstam.

Aktivitātes

  • Vienlīdzīgas attieksmes un LGBT nediskriminācijas veicināšana
  • LGBT tiesību ievērošanas uzraudzība un aizstāvība
  • Ziņojumi ANO Cilvēktiesību komitejai
  • Sadarbība ar valsts institūcijām likumdošanas un lēmumu pieņemšanas procesos
  • Sadarbība ar Amnesty International un citām nevalstiskajām organizācijām
  • Informatīvo materiālu veidošana par LGBT tiesībām
  • LGTB tiesību aizstāvība un popularizēšana caur sociālajām kampaņām, tai skaitā EuroPride organizēšana
  • Atbalsts LGBT sabiedrībai, organizējot kultūras un izglītojošus pasākumus, kā arī veltot īpašu uzmanību veselības aprūpes pieejamībai

Vairāk infomācijas un kontakti

mozaika.lv
office@mozaika.lv
+371 28440340

LGTB un viņu draugu apvienība Mozaīka
Stabu iela 19-2
Rīga, LV-1011

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma