Papardes zieds

Papardes zieds ir nevalstiskā organizācija, kas strādā ar seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, veicinot diskusiju un izpratni par šiem jautājumiem sabiedrībā. Papardes zieda mērķis ir veicināt un aizsargāt katras personas seksuālās un reproduktīvās tiesības, nodrošināt piekļuvi kvalitatīviem pakalpojumiem un nodrošināt, lai katrai personai būtu iespēja izdarīt informētu izvēli šajos jautājumos.

Kā tas var jums palīdzēt?

Papardes zieda mājaslapā jūs varat atrast atbildes uz jautājumiem par seksuālo un reproduktīvo veselību, tai skaitā grūtniecību, kontracepciju un seksuāli transmisīvajām slimībām. Ja jums ir kādi jautājumi šajā jomā vai vajadzīga palīdzība, Papardes zieds jums var sniegt konsultācijas tiešsaistē, izmantojot epastu vai Papardes zieda mājaslapu.

Aktivitātes

  • Veselības profilakses un izglītības pakalpojumi jauniešiem, tai skaitā vienaudžu izglītības programmas, konsultācijas neklātienē (karstais pasts) un informatīvie izdevumi
  • Informatīvie materiāli, nodarbības skolās un jauniešu centros, kā arī apmācības speciālistiem un vecākiem par seksuālo un reproduktīvo veselību
  • Sabiedrības izpratnes veicināšana par seksuālās un reproduktīvās veselības nozīmi un ar to saistītajām tiesībām
  • Līdzdalība politikas veidošanā, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību ikvienam, veltot īpašu uzmanību pusaudžiem un atstumtām sabiedrības grupām
  • Reproduktīvo tiesību aizstāvība, tai skaitā tiesību uz abortu un drošu kontracepciju aizstāvība

Vairāk informācijas un kontakti

papardeszieds.lv
info@papardeszieds.lv
+371 67212700, +371 26515234

Asociācija Papardes zieds
Kr. Valdemāra iela 147 k-2
Rīga, LV-1013

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma