Kā tas var jums palīdzēt?

Rehabilitācija cilvēku tirdzniecībā cietušām personām

„Patvērums „Drošā māja”” sniedz valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām. Biedrība cilvēku tirdzniecības upuriem sniedz sociālo, medicīnisko, juridisko un psiholoģisko palīdzību. Kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošina ar drošu mājvietu, sniedz materiālo palīdzību pārtikas, saimniecības un sanitāro preču iegādei.

Ja Jums ir nepieciešama palīdzība, zvaniet uz diennakts konsultatīvo tālruni +371 28612120 vai sazinieties, izmantojot zemāk minēto kontaktinformāciju.

Konsultācijas trešo valstu pilsoņiem

„Patvērums „Drošā māja”” projekta „Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros sniedz bezmaksas konsultācijas trešo valstu pilsoņiem – personām, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi - par aktuāliem integrācijas jautājumiem, tai skaitā veselības aprūpi, nodarbinātību, imigrāciju, izglītību, dzīves vietu u.c. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināti tulka pakalpojumi gan konsultāciju laikā, gan komunikācijai ar valsts un pašvaldību institūcijām.

Jūs varat pieteikties uz konsultāciju pa tālruņiem +371 25565098 vai +371 28612120, kā arī pierakstīties, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

Aktivitātes

  • Profesionāla palīdzība un atbalsts krīzes situācijās
  • Palīdzība trešo valstu pilsoņiem integrācijai sabiedrībā
  • Rehabilitācija cilvēku tirdzniecībā cietušām personām
  • Sabiedrības informēšana organizācijas darbības jomās
  • Līdzdalība politikas veidošanā, lai veicinātu trešo valstu pilsoņu sociālo iekļaušanu, piekļuvi pakalpojumiem un darba tirgum 
  • Starptautiskās sadarbības veicināšana
  • Pētniecība organizācijas darbības jomās un tās rezultātu izplatīšana

Vairāk informācijas un kontakti

patverums-dm.lv
drosa.maja@gmail.com
+371 67898343

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””
Lāčplēša iela 75 -9/10
Rīga, LV-1011

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma