Kā tā var jums palīdzēt?

Sustento piedāvā apmācības personām, kas strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti vai vēlas uzzināt vairāk par šo personu īpašajām vajadzībām.

Sustento mājaslapā ir pieejams saraksts ar nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar dažādiem specifiskiem invaliditātes aspektiem.

Aktivitātes

  • Līdzdalība lēmumu pieņemšanas un politikas veidošanas procesos valsts un pašvaldību institūcijās, lai nodrošinātu cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām tiesību ievērošanu, tai skaitā nediskrimināciju un sociālo iekļaušanu
  • Atbalsts vietējā un starptautiskā līmenī to organizāciju darbībai, kuru mērķi ir vērsti cilvēku ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām integrācijas procesa veicināšanu un tiesību aizsardzību
  • Pozitīvas izpratnes veidošana sabiedrībā par cilvēkiem ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām sadarbībā ar nacionālajiem un vietējiem masu informācijas līdzekļiem
  • Informatīvie materiāli un apmācības cilvēkiem ar invaliditāti un citiem sabiedrības locekļiem par šo cilvēku īpašajām vajadzībām un citiem jautājumiem

Vairāk informācijas un kontakti

sustento.lv
sustento@sustento.lv
+371 67590437

LCĪVSO Sustento
Antonijas iela 24 - 20
Rīga, LV-1010

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma