Kā tas var jums palīdzēt?

Resursu centrs Zelda var sniegt jums profesionālu juridisko palīdzību jautājumos, kas skar cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem tiesības, sniedzot juridiskas konsultācijas un nodrošinot pārstāvību tiesās atsevišķās lietās. Resursu centrs Zelda strādā ar dažādiem aspektiem šajā jomā, tai skaitā ar rīcībspējas atzīšanas jautājumiem un cilvēku ar garīgiem traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā.

Aktivitātes

  • Juridiskās palīdzības sniegšana cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem, kā arī šo personu pārstāvība tiesā
  • Sociālā atbalsta sniegšana cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem – individuālā sociālās rehabilitācijas programma
  • Atbalsta personas palīdzība cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem lēmumu pieņemšanā juridiskos, finanšu, ikdienas dzīves un veselības aprūpes jautājumos kā arī personas atbalsta loka veidošanā
  • Pētījumu un politikas analīzes veikšana un atzinumu sniegšana cilvēku ar garīgiem traucējumiem tiesību jomā
  • Kapacitātes stiprināšana: semināru un apmācību organizēšana garīgās veselības aprūpes speciālistiem, nevalstiskajām organizācijām, medijiem, garīgās veselības aprūpes pakalpojumu izmantotājiem un citām mērķa grupām
  • Sabiedriskās diskusijas veicināšana par jautājumiem, kas ietilpst Zeldas darbības jomā
  • Informatīvo resursu centra veidošana garīgās veselības jomā
  • Starptautisko kontaktu veidošana, attīstīšana un uzturēšana informācijas, pētījumu un pieredzes apmaiņai garīgās veselības jomā

Vairāk informācijas un kontakti

zelda.org.lv
zelda@zelda.org.lv
+371 67442828

Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem Zelda
Mārupes iela 4-31

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma