Kā tā var jums palīdzēt?

Juridiskā palīdzība

Juridiskās palīdzības administrācija var sniegt valsts apmaksātu juridisko palīdzību (jurista palīdzību), ja jūs to pats nevarat atļauties, t.i. ja esat ieguvis maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu vai nonācis krīzes situācijā, kas liedz jums nodrošināt savu tiesību aizsardzību. Jūs varat saņemt juridisko palīdzību:

  • lielakajā daļā civillietu;
  • patvēruma atteikuma vai piespiedu izraidīšanas lēmumu pārsūdzēšanas procesa ietvaros;
  • bāriņtiesas lēmumu par bērna tiesībām pārsūdzēšanas procesa ietvaros;
  • krimināllietās – visām apsūdzetajām personam un nepilngadīgiem cietušajiem.

Lai saņemt juridisko palīdzību, jums jāvēršas ar pieprasījumu Juridiskās palīdzības administrācijā, pievienojot tam dokumentu kopijas par jūsu ienākumiem un jūsu lietas būtību. 

Valsts kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Ja esat atzīts par cietušo kriminālprocesā, un noziedzīga nodarījuma rezultātā radušās smagas sekas jūsu veselībai, jums var būt tiesības saņemt valsts komensāciju. Lai to saņemtu, jums jāvēršas ar pieprasījumu Juridiskās palīdzības administrācijā. 

Atbalsta tālrunis

Jūs varat zvanīt pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001801, ja jums ir jautājumi par valsts apmaksāto juridisko palīdzību vai valsts komensāciju cietušajiem.

Noziegumos cietušas personas var zvanīt pa bezmaksas tālruni 116006, kas pieejams ikdienas no 7:00-22:00. Jūs tiksiet uzklausīts, emocionāli atbalstīts, informēts par jūsu tiesībām un citām organizācijām, kas var sniegt jums palīdzību.

Aktivitātes

  • Pieprasījumu izskatīšana par valsts garantētās juridiskās palīdzības piešķiršanu un valsts kompensācijām cietušajiem
  • Līdzekļu izmaksāšana valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējiem un kompensācijām cietušajiem
  • Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēju darba koordinēšana
  • Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistra un Valsts kompensācijas reģistra uzturēšana
  • Informācijas sniegšana noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Vairāk informācijas un kontakti

jpa.gov.lv
jpa@jpa.gov.lv
+371 67514208

Juridiskās palīdzības administrācija
Pils laukums 4
Rīga, LV-1050

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma