Valsts probācijas dienests ir Latvijas valsts institūcija, kas sekmē noziedzības novēršanu valstī, nodrošinot probācijas klientu uzraudzību un to socialās uzvedības uzlabošanu.

Kā tas var jums palīdzēt?

Izlīgums kriminālprocesā

Ja esat iesaistīts kriminālprocesā kā apsūdzētais vai cietušais, jūs varat lūgt Valsts probācijas dienesta palīdzību, lai kopā meklētu pieņemamu un savstarpēji taisnīgu risinājumu. Konflita risinājums var nākt par labu visiem iesaistītajiem – apsūdzētajam, cietušajam un sabiedrībai kopumā. Par izlīguma procesu jūs varat uzzināt vairāk Valsts probācijas dienesta mājaslapā.

Aktivitātes

  • Probācijas un sociālās uzvedības korekcijas programmu izstrāde un īstenošana
  • Uzraudzība pār nosacīti notiesātām personām un nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotām personām
  • Uzraudzība pārbaudes laikā pār personām, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības
  • Kriminālsoda - piespiedu darbs – izpildes organizēšana
  • Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs – izpildes organizēšana
  • Izlīguma kriminālprocesā koordinēšana
  • Papildsoda — probācijas uzraudzība — izpildes nodrošināšana
  • Palīdzība un integrācijas programmas no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām

Vairāk informācijas un kontakti

probacija.lv
vpd@vpd.gov.lv
+371 67021138

Valsts probācijas dienests
Dzirnavu iela 91
Rīga, LV-1011

Atjaunots 20/02/2017