Ja esat piespiedu kārtā ievietots garīgās veselības aprūpes iestādē saskaņā ar prettiesisku izmeklēšanas tiesneša vai tiesas lēmumu, jums ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību. Latvijā šādas tiesības paredz konstitūcija (Latvijas Republikas Satversme). 

Kompensāciju jūs varat prasīt šādos gadījumos:

Attaisnošana vai krimināllietas izbeigšana

Jūs esat piespiedu kārtā ievietots garīgās veselības aprūpes iestādē saistībā ar krimināllietu, bet vēlāk attaisnots vai krimināllieta pret jums izbeigta sakarā ar reabilitējošiem apstākļiem. Šādā gadījumā jūs varat prasīt zaudējumu atlīdzību saskaņā ar speciālu likumu.

Lēmuma atcelšana augstākas instances tiesā

Jūs esat pārsūdzējis lēmumu par piespiedu ievietošanu, un apelācijas instances tiesa ir atcēlusi izmeklēšanas tiesneša vai zemākas instances tiesas lēmumu. Tomēr apelācijas instances tiesa nevar spriest par atlīdzības piešķiršanu saistībā ar prettiesisku piespiedu ievietošanu garīgās veselības aprūpes iestādē. Tādēļ zaudējumu atlīdzības prasība šajā lietā ir jāiesniedz vispārējās jurisdikcijas tiesai (civilajai tiesai) un jāvērš pret valsti. Prasībai jābūt pamatotai tieši uz Latvijas Republikas Satversmes 92.pantu. Šajā gadījumā īstenojamā procedūra ir izskaidrota Civilprocesa likumā

Iesniedzot šo prasību, jums ir jāizklāsta visi attiecīgie fakti, jānorāda, kādas jūsu pamattiesības, jūsuprāt, ir pārkāptas, un jāizskaidro, kādā veidā tās pārkāptas. Zaudējumu atlīdzības prasība var ietvert

  • materiālus zaudējumus (piemēram, negūto peļņu, jo jūs nevarējāt strādāt);
  • morālo kaitējumu (piemēram, sakarā ar aizturēšanu ciesto pazemojumu). 

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×