Piespiedu ievietošana garīgās veselības aprūpes iestādē tiesu psihiatriskās ekspertīzes veikšanai  ir ļoti nopietns jūsu fiziskās brīvības ierobežojums. To drīkst piemērot tikai pēc rūpīgas apsvēršanas, vai tas patiešām konkrētajā lietā ir nepieciešams un vai citādi ekspertīzi veikt nav iespējams. Turklāt garīgās veselības aprūpes iestādē jūs var paturēt tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams ekspertīzes veikšanai. Tādēļ ir svarīgi regulāri izvērtēt jūsu piespiedu turēšanas nepieciešamību. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja nepieciešamība jūs piespiedu kārtā turēt garīgās veselības aprūpes iestādē netiek regulāri izvērtēta un jums netiek dota iespēja apstrīdēt piespiedu turēšanas pagarinājumu, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz brīvību un drošību.

Par šo sadaļu

Šī sadaļa skaidros, kas var lūgt piespiedu ievietošanas nepieciešamības izvērtēšanu, kāda procedūra jāievēro un kādas ir jūsu pamattiesības tajā. 

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×