Lēmums piespiedu kārtā ievietot personu garīgās veselības aprūpes iestādē psihiatriskās ekspertīzes veikšanai ir ļoti nopietns fiziskās brīvības ierobežojums, kas tai var radīt dziļu nemiera un pazemojuma sajūtu.

Cilvēktiesības to definē kā aizturēšanu. Tādēļ šāds lēmums jāpieņem ļoti pārdomāti un tam jābūt tiesiskam. Tiesiskums nozīmē, ka piespiedu ievietošanai jābūt paredzētai likumā un izpildītai nepatvaļīgā veidā. Katrā konkrētajā gadījumā jāapsver, vai ievietošana patiešām ir nepieciešama un vai citādi ekspertīzi veikt nav iespējams.

Ievietošana saskaņā ar likumu

Tiesiskums nozīmē, ka likums skaidri noteic, kādās situācijās personu var pret tās gribu ievietot garīgās veselības aprūpes iestādē. Likumā jābūt izskaidrotam šādas ievietošanas pamatam un skaidri noteiktai taisnīgai procedūrai. 

Latvijā piespiedu ievietošanai garīgās veselības aprūpes iestādē ekspertīzes veikšanai jābūt saistītai ar personas pastrādāto noziedzīgo nodarījumu. Lēmums jāpieņem izmeklēšanas tiesnesim vai tiesai, kas skata šīs personas lietu. Šāda veida piespiedu ievietošanas pamati un procedūra izklāstīti Kriminālprocesa likumā.

Nepatvaļīga ievietošana

Diemžēl nedz likums, nedz tajā noteiktā procedūra nevar nodrošināt to, ka jebkurā gadījumā attiecībā uz piespiedu ievietošanu pieņemtais lēmums būs pareizs. Papildus tam, ko paredz likums, piespiedu ievietošana nedrīkst būt patvaļīga. Lai tā nebūtu patvaļīga, ir jāņem vērā, vai:

  • persona ir aizdomās turamais vai apsūdzētais krimināllietā;
  • ekspertīze ir svarīga konkrētajā lietā;
  • ekspertīzi nevar veikt citādi;
  • persona netiek turēta garīgās veselības aprūpes iestādē ilgāk, kā tas nepieciešams ekspertīzes veikšanai, un kopumā ne ilgāk, kā to pieļauj likums;
  • lēmumā par piespiedu ievietošanu ir skaidri norādīts, kāpēc ekspertīzes veikšanai nepieciešama tieši šāda aizturēšanas forma;
  • iestādes nav rīkojušās negodprātīgi – piespiedu ievietošana nav notikusi apslēptu vai neattaisnojamu iemeslu dēļ;
  • persona ir ievietota iestādē, kas patiešām paredzēta tādu cilvēku ārstēšanai, kuriem ir garīga rakstura traucējumi. Latvijā šādas personas tiek ievietotas psihiatriskajā slimnīcā. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja jūs esat piespiedu kārtā ievietots garīgās veselības aprūpes iestādē bez likumīga pamata vai neatbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajām procesuālajām prasībām, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz brīvību un drošību.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×