Jūs nedrīkst izslēgt no procedūras, kurā pieņemamie lēmumi attiecas uz jums. Procedūrā, kurā tiesnesis lemj par to, vai tiesu psihiatriskās ekspertīzes veikšanai jūs pret paša gribu tiksiet  ievietots garīgās veselības aprūpes iestādē, ir jātiek ievērotām jūsu pamattiesībām.

Klātbūtne un dalība

Jums ir tiesības pašam būt klāt tiesas sēdē, kurā izmeklēšanas tiesnesis vai tiesa lemj par jūsu ievietošanu garīgās veselības aprūpes iestādē tiesu psihiatriskās ekspertīzes veikšanai. Atsevišķos gadījumos eksperts var  izmeklēšanas tiesnesim vai tiesai ieteikt, ka jūsu garīgā stāvokļa dēļ jūsu dalība tiesas sēdē nav vēlama. Tādā gadījumā jūsu vietā tiesas sēdē jāpiedalās jūsu pārstāvim. Jums, jūsu pārstāvim un jūsu advokātam ir tiesības tiesas sēdē izteikt jūsu viedokli.

Advokāts

Jums ir tiesības uz sava advokāta dalību tiesas sēdē. Ja jums nav nepieciešamo līdzekļu advokāta apmaksai, advokātu jums nodrošinās un viņa palīdzību apmaksās valsts.

Valoda

Ja jūs nesaprotat un/vai neprotat latviešu valodu, izmeklēšanas tiesnesim vai tiesai ir pienākums jums nodrošināt valsts apmaksātus tulka pakalpojumus tiesas sēdē. Turklāt jums ir tiesības bez kavēšanas saņemt lēmuma tulkojumu valodā, kuru jūs saprotat. 

Pārsūdzība

Jums ir tiesības pārsūdzēt lēmumu par jūsu ievietošanu garīgās veselības aprūpes iestādē psihiatriskās ekspertīzes veikšanai. Jūs varat iesniegt sūdzību, ja uzskatāt, ka faktu izklāstā vai juridiskajā pamatojumā pieļautas kļūdas vai jebkuras jūsu pamattiesības nav ievērotas. Pārsūdzības kārtība ir izskaidrota Kriminālprocesa likumā. Ļoti svarīgi ir ievērot pārsūdzības termiņus. Izmeklēšanas tiesneša un tiesas lēmumus var pārsūdzēt tikai attiecīgajos lēmumos noteiktajos termiņos. 

Pamatots lēmums

Izmeklēšanas tiesnesim vai tiesai jāizvērtē visi fakti, kas liecina par un pret jūsu ievietošanu garīgās veselības aprūpes iestādē psihiatriskās ekspertīzes veikšanai. Tos pārbaudot, jāievēro īpaša rūpība. Izmeklēšanas tiesneša  vai tiesas lēmumam jābūt labi argumentētam, jo īpaši tad, ja tas paredz piespiedu ievietošanu ekspertīzes veikšanai. Tas nozīmē, ka lēmumā jābūt ļoti skaidri izklāstītam, uz kāda pamata  jūs ievietos garīgās veselības aprūpes iestādē un kāpēc tas ir nepieciešams. Nedrīkst tikt norādīti virspusīgi un vispārīgi iemesli. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja jūsu tiesības lēmuma pieņemšanas procedūrā nav ievērotas,  jūsu ievietošana garīgās veselības aprūpes iestādē var būt prettiesiska un var būt pārkāptas jūsu tiesības uz brīvību un drošību

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×