Noziedzīgs nodarījums

Piespiedu ievietošana garīgās veselības aprūpes iestādē ir pieļaujama, ja jūs esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu nepieskaitāmības vai ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī, kā arī, ja nepieskaitāmības stāvoklī esat nonācis pēc notiesāšanas un jūsu ievietošana garīgās veselības aprūpes iestādē ir nepieciešama.

Nepieskaitāmības vai ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī

Ir iespējamas situācijas, kad persona noziedzīgu nodarījumu izdara nepieskaitāmības vai ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī, kas var būt saistīts ar psihiska rakstura saslimšanu vai attīstības traucējumiem, vai persona šādā stāvoklī nonāk pēc notiesāšanas. 

Nepieskaitāmības gadījumā tiesa atbrīvo personu no kriminālatbildības. Personu, kura kļuvusi nepieskaitāma pēc notiesāšanas, tiesa atbrīvo no soda. Tomēr abos gadījumos tiesa var piemērot medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus, tai skaitā piespiedu ievietošanu garīgās veselības aprūpes iestādē.

Ierobežotas pieskaitāmības gadījumā tiesa nevar personu atbrīvot no kriminālatbildības, bet var atbrīvot no soda vai samazināt sodu. Arī šajā gadījumā tiesa var personai piemērot medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus, tai skaitā piespiedu ievietošanu garīgās veselības aprūpes iestādē.

Piespiedu ievietošana un cilvēktiesības

Cilvēktiesību izpratnē piespiedu ievietošana slimnīcā ir aizturēšanas forma. Tā liedz personai fizisku brīvību un var arī iejaukties personas privātajā un ģimenes dzīvē. 

Jūs nedrīkst ievietot garīgās veselības aprūpes iestādē vieglprātīgi un bez stingra pamatojuma. Tātad piespiedu ievietošana nedrīkst būt prettiesiska. Svarīgi ir arī tas, lai pēc jūsu ievietošanas garīgās veselības aprūpes iestādē pret jums izturētos ar cieņu, jūs saņemtu pienācīgu ārstēšanu un tiktu turēts cilvēcīgos un atbilstošos apstākļos. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma