Piespiedu ievietošanai garīgās veselības aprūpes iestādē jābūt tiesiskai. Tas nozīmē, ka piespiedu ievietošanai jābūt:

  • Atļautai ar likumu. Likumā jābūt izskaidrotam gan šādas ievietošanas pamatam, gan procedūrai un tajā ievērojamām pamattiesībām. 
  • Izpildītai nepatvaļīgā veidā. Tas nozīmē, ka atbildīgajām iestādēm jāpārbauda, vai  jūsu gadījumā ir konstatējami ievietošanas pamati un vai procedūra ir precīzi ievērota. 

Piespiedu ievietošana un cilvēktiesības

Ja jūsu piespiedu ievietošana nav tiesiska, ar to ir pārkāptas jūsu tiesības uz brīvību un drošību.

Par šo sadaļu

Šī sadaļa skaidros, kā novērtēt to, vai piespiedu ievietošanai ir bijis likumīgs pamats un vai tā nav bijusi patvaļīga. Tā skaidros arī piespiedu ievietošanas procedūru un jūsu pamattiesības tajā, un arīdzan to, kā jūs varat sūdzēties, ja uzskatāt, ka jūsu piespiedu ievietošana nav bijusi tiesiska. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma