Sapulces, gājieni un piketi, ko var saukt arī par demonstrāciju, ir daži no miermīlīgas pulcēšanās veidiem, kuru mērķis ir paust idejas un viedokļus, un šādus pasākumus aizsargā Satversme. Valstij ir pienākums ne vien pieļaut šādus pulcēšanās veidus, bet arī nodrošināt, ka to norise nav traucēta.

Kas ir sapulce?

Sapulce tiek organizēta pulcēšanās nolūkos, lai cilvēki savstarpēji tiktos un dalītos savās idejās un viedokļos (piemēram, par dažādiem sabiedriski nozīmīgiem politiskiem, ekonomiskiem vai sociāliem jautājumiem). Sapulce, mītiņš vai cita sanāksme arī ir pulcēšanās.

Kas ir gājiens?

Gājiens ir organizēta cilvēku kustība pa ceļiem, ielām, laukumiem, ietvēm vai citām satiksmei izbūvētām vietām, paužot konkrētas idejas un viedokļus (piemēram, par dažādiem sabiedriski nozīmīgiem politiskiem, ekonomiskiem vai sociāliem jautājumiem). Demonstrācija, maršs vai cita līdzīga cilvēku kustība ir tas pats, kas gājiens.

Kas ir pikets?

Pikets ir pasākums, kura laikā viens vai vairāki cilvēki ar plakātiem, saukļiem, baneriem vai citiem atribūtiem pauž konkrētas idejas un viedokļus (piemēram, par dažādiem sabiedriski nozīmīgiem politiskiem, ekonomiskiem vai sociāliem jautājumiem), bet netiek teiktas runas.

Tiesības vadīt sapulci, gājienu vai piketu nav neierobežotas. Parasti šādi pasākumi ir iepriekš jāreģistrē vietējā pašvaldībā un atļauja tos rīkot var tikt atteikta sabiedriskās drošības interesēs.

Par šo nodaļu

Šajā nodaļā tiks skaidrots, kā likumīgi organizēt miermīlīgas pulcēšanās pasākumus un kādus ierobežojumus valsts var noteikt, ievērojot cilvēktiesības.

Resursi

Atjaunots 15/03/2023