Procesuālā kārtība garantē, ka:

  • jums ir iespēja pilnvērtīgi piedalīties tiesas procesā;
  • tiesas process ir efektīvs;
  • tiesas process ir atklāts.

Valsts kā oponents

Jūsu oponents administratīvajā tiesā ir valsts. Tiek uzskatīts, ka administratīvajā procesā valsts atrodas labākā pozīcijā nekā jūs. Ņemot vērā šo neizbēgamo nevienlīdzību, administratīvajai tiesai ir papildu pienākums objektīvi noskaidrot jūsu lietas patiesos apstākļus.

Garantijas

Likums jums sniedz vairākas garantijas. Pateicoties tām, jūs varēsiet saprast, kas tiesas procesā notiek, un paust savu nostāju tiesā ar tādiem pašiem noteikumiem kā valsts. Šīs garantijas attiecas uz visu tiesas procesu, sākot ar jūsu tiesībām lietot valodu, kuru protat, un beidzot ar jūsu tiesībām iesniegt apelācijas sūdzību par tiesas spriedumu, ja pārsūdzības iespējas ir paredzētas.

Tiesības uz taisnīgu tiesu paredz arī to, ka tiesas procesam jābūt ātram un efektīvam. Gan tiesas procesam, gan spriedumam parasti jābūt pieejamam sabiedrībai. Tiesas spriedumam jābūt pietiekami pamatotam, lai jums, kā arī jebkuram citam sabiedrības loceklim būtu saprotams, kādēļ tiesa ir lēmusi tieši tā, bet ne citādi.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma