Gari bezdarbības periodi jūsu lietas izskatīšanas procesā nav pieļaujami. Bieža tiesnešu maiņa vai tiesnešu pārslogotība nevar būt par attaisnojumu jūsu lietas pārmērīgai novilcināšanai.

Kas ir saprātīgs termiņš?

Saprātīgs tiesas procesa ilgums ir atkarīgs no lietas apstākļiem. Lai noskaidrotu, vai tiesa (vai valsts kopumā) var tikt vainota jūsu lietas pārmērīgā novilcināšanā, jums jāņem vērā:

  • lietas sarežģītība;
  • jūsu un otras puses uzvedība un rīcība tiesas procesā;
  • tiesas un valsts iestāžu rīcība;
  • kādas intereses ir apdraudētas konkrētajā lietā.

Lietas dalībnieku rīcība

Parasti tiesa nav vainojama par jūsu vai otras puses uzvedību vai rīcību, piemēram, neierašanos uz tiesas sēdi vai tā dēvēto lietas novilcināšanas taktikas izmantošanu, iesniedzot tiesā dažādas nepamatotas prasības. Taču, ja lietas izskatīšanu novilcina tikai viena puse, tiesai jāizmanto savas pilnvaras, lai turpmāk nodrošinātu efektīvu procesu. Parasti ilgstoši bezdarbības periodi lietas izskatīšanas procesā nav pieļaujami.

Kā sūdzēties?

Tiesas priekšsēdētājs ir atbildīgs par savlaicīgu lietu izskatīšanu konkrētajā tiesā. Ja jums ir pamats domāt, ka jūsu lieta netiek skatīta ar pienācīgu rūpību un ka tās izskatīšana var nepamatoti ievilkties, jūs varat iesniegt iesniegumu attiecīgās tiesas priekšsēdētājam.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma