Pušu līdztiesība tiesas procesā nozīmē to, ka abām pusēm tiek dotas vienlīdzīgas iespējas un neviena puse nedrīkst tikt nostādīta ievērojami sliktākā situācijā salīdzinājumā ar otru pusi. 

piemērs Ja otrai pusei tiesas procesā tiek dota iespēja izteikt viedokli par kādu konkrētu pierādījumu, bet jums šāda iespēja tiek liegta, tad ļoti iespējams, ka tas ir pušu līdztiesības principa pārkāpums.

Līdztiesīgi, bet ne vienādi

Pušu līdztiesības princips nenozīmē to, ka abām pusēm tiesas procesā ir jābūt vienādām un pret tām jāizturas pilnīgi vienādi. Administratīvajā procesā valsts vienmēr būs labākā pozīcijā nekā jūs, īpaši tad, ja jūs nevarat atļauties juridisko palīdzību. Tiesnesim ir pienākums abu pušu pozīcijas līdzsvarot, veicot neatkarīgu izmeklēšanu lietā. Ja nepieciešams, tiesnesis var pieprasīt no jums vai jūsu oponenta papildu pierādījumus.

Pušu līdztiesības robežas

Daudzos tiesas procesa aspektos pušu līdztiesība ir ļoti svarīga. Piemēram, tiesai jādod abām pusēm vienādas iespējas iesniegt pierādījumus, apšaubīt otras puses iesniegtos pierādījumus un izskaidrot tiesai savu viedokli. Tas nozīmē, ka jums ir jāzina par otras puses iesniegtajiem pierādījumiem un jābūt iespējai ar tiem iepazīties.

Ir svarīgi saprast, ka tiesa ne katrā gadījumā, kad ierobežo vienīgi jūsu tiesības, pārkāpj pušu līdztiesības principu. Piemēram, iesniedzot pierādījumus tiesā, jums jāatceras, ka tiesa pieņems vienīgi tādus pierādījumus un liecības, kas attiecas uz izskatāmo lietu. Pušu līdztiesības princips nebūs pārkāpts, ja tiesa nepieņems jūsu pierādījumus tāpēc, ka tie neattiecas uz lietu.

Tāpat tiesa var ierobežot jūsu tiesības iepazīties ar atsevišķiem lietas materiāliem, lai aizsargātu valsts, komerciālo, profesionālo vai adopcijas noslēpumu. Pieņemot šādu lēmumu, tiesai tas ir pienācīgi jāpamato un jums jāizskaidro. Tāpat arī jūs, ja uzskatāt, ka otrai pusei nebūtu jāredz konkrēti lietas materiāli, kas ietver konfidenciālu informāciju (piemēram, saistībā ar profesionālo, komerciālo vai adopcijas noslēpumu), varat lūgt tiesu, lai tā ierobežo otras puses tiesības iepazīties ar šiem materiāliem.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma