Lietas izskatīšanā tiesā tiks lietota latviešu valoda. Visi tiesas dokumenti, ieskaitot tiesas sēžu protokolus un spriedumu, tiks rakstīti latviešu valodā. Visai informācijai un pierādījumiem, ko iesniedzat tiesā, arī jābūt sagatavotiem vai tulkotiem latviešu valodā. 

Ja jūs neprotat vai nesaprotat latviešu valodu, varat lūgt tiesu nodrošināt jums bezmaksas tulka palīdzību. Tulks jums palīdzēs iepazīties ar lietas materiāliem un piedalīties procesuālajās darbībās.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma