Tiesai, kas izskata jūsu lietu, ir jābūt neatkarīgai. Tas nozīmē, ka tiesneši, izspriežot lietu, pakļaujas vienīgi likumam un viņus neviens nedrīkst ietekmēt.

Neatkarīga tiesu sistēma

Neatkarība nozīmē to, ka tiesu sistēma (tiesu vara) ir nošķirta no valdības (izpildvaras) un parlamenta (likumdošanas varas). Atsevišķa likumsakarīga šo institūciju ietekme uz tiesu sistēmas darbību nenozīmē, ka tiesu sistēma tiktu automātiski padarīta netaisnīga. Svarīgi ir tas, ka tiesneši, izspriežot konkrētas lietas, netiek ietekmēti.

piemērs Tas, ka Saeima apstiprina amatā tiesnešus vai Tieslietu ministrija izstrādā valsts tiesu sistēmas politiku, nenozīmē iejaukšanos tiesas neatkarībā.

Neatkarīgi tiesneši

Tiesas neatkarība nozīmē arī to, ka citi lietas dalībnieki nevar ietekmēt tiesnesi vai izdarīt uz viņu spiedienu.

piemērs Tiesnesis nevar izspriest lietu, ja viņš strādā universitātē un viena no pusēm lietā ir šīs universitātes dekāns. 

Tiesneša noraidīšana

Nepietiek ar to, ka tiesa ir formāli neatkarīga. Tiesai jādarbojas tā, lai ne lietas dalībniekiem, ne sabiedrībai nebūtu šaubu par tās neatkarību. Ja jūs varat pamatot savas šaubas par tiesneša neatkarību, tas var būt pietiekams iemesls tiesneša noraidīšanai.

Administratīvās atbildības likums paredz iespēju prasīt tiesneša noraidīšanu, ja jūs apšaubāt viņa neatkarību. Parasti pirms lietas izskatīšanas jūs uzzināsiet, kurš tiesnesis iztiesās jūsu lietu. Ja jums ir zināmi iemesli, kuru dēļ tiesnesim nevajadzētu iztiesāt jūsu lietu, jums noraidījums jāpiesaka tiesnesim vai visam tiesas sastāvam, pirms tas sācis lietas izskatīšanu pēc būtības. Vēlāk pieteikt noraidījumu tiesnesim jūs varat tikai tad, ja noraidīšanas pamats jums kļuvis zināms lietas izskatīšanas gaitā. Šādā gadījumā noraidījums jāpiesaka tik ātri, cik vien tas iespējams.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma