Tiesnesim, kas izskata jūsu lietu, ir jābūt objektīvam. Tas nozīmē, ka viņš nedrīkst būt personīgi ieinteresēts izskatāmās lietas iznākumā, būt aizspriedumains vai neobjektīvs.

Objektīvs tiesnesis

Ja tiesnesis nepiekrīt jūsu viedoklim vai atbalsta otras puses argumentus, tas vēl nenozīmē, ka viņš nav objektīvs. Tiek pieņemts, ka tiesneši vienmēr ir objektīvi. Tāpēc, lai pierādītu, ka tiesnesis ir personīgi ieinteresēts, aizspriedumains vai neobjektīvs, jums jāiesniedz ļoti pārliecinoši pierādījumi. 

piemērs Ja tiesnesis publiski vai tiesas sēdē izsaka pret jums vērstus aizspriedumainus vai diskriminējošus apgalvojumus, tad tas ir nopietns viņa iespējamās neobjektivitātes pierādījums.

Tiesnesis nevar izskatīt lietu, ja viņš ir:

  • radniecības attiecībās ar kādu no pusēm vai tiesnešiem, kas piedalās lietas izskatīšanā;
  • piedalījies šīs lietas iepriekšējā izskatīšanā kā procesa dalībnieks, liecinieks, eksperts, tulks vai tiesas sēdes sekretārs;
  • personiski tieši vai netieši ieinteresēts lietas iznākumā.

Tiesneša noraidīšana

Administratīvās atbildības likums paredz iespēju pieteikt noraidījumu tiesnesim, ja viņš nav objektīvs. Parasti tiesas sastāvs jūsu lietā jums tiks paziņots pirms lietas izskatīšanas. Ja jums ir zināmi iemesli, kuru dēļ tiesnesim nevajadzētu izskatīt jūsu lietu, jums tiesā jāpiesaka noraidījums tiesnesim pirms tam, kad uzsākta lietas izskatīšana pēc būtības. Pieteikt noraidījumu tiesnesim pēc tam, kad lietas izskatīšana jau uzsākta, jūs varat tikai tad, ja par attiecīgajiem apstākļiem esat uzzinājis lietas izskatīšanas gaitā. Šādā gadījumā noraidījums jāpiesaka bez kavēšanās.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma