Lietas kopsavilkums

Öcalan pret Turciju


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2005. gada 12. maijs

Fakti
Kamēr pieteicējs atradās policijas uzraudzībā, viņam nebija atļauts no saviem advokātiem saņemt lietas materiālu kopijas tiesvedībai, kā arī neko citu, kas varētu palīdzēt viņam sagatavoties savai aizstāvībai. Viņš bija spiests rakstīt ar roku savu aizstāvību bez iespējas apskatīt jebkādus savas lietas materiālus, izņemot apsūdzību, kas viņam jau bija izsniegta. Pieteicējam, kā arī viņa aizstāvjiem tika dotas tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, kas saturēja 17 000 lapas, tikai sešpadsmit dienas pirms tiesas sēdes. 

Sūdzība
Öcalan kungs sūdzējās, ka viņš nebaudīja līdztiesību ar apsūdzības pusi, sagatavojot savu aizstāvību, cita starpā tādēļ, ka viņam nebija pilnvērtīga pieeja lietas materiāliem. 

Tiesas secinājumi
Tiesa sprieda, ka pieteicējam bija jādod iespēja personīgi pārbaudīt pierādījumus, jo ievērojot viņa saistību ar noziegumu, viņš atradās vislabākās pozīcijās, lai novērtētu to atbilstību aizstāvībai. Tiesa arī norādīja, ka laika periods, kas bija dots pieteicējam un viņa advokātiem, lai sagatavotu atbildi uz lietas materiāliem, kas sastāvēja no 17 000 lapām, bija nepietiekams. Aizstāvības sagatavošanu traucēja arī tas, ka tika ierobežots pieteicēja tikšanos ar advokātiem skaits un ilgums. Tiesa secināja, ka kopumā šīs grūtības bija ierobežojušas personas aizstāvības tiesības tādā apmērā, ka ticis pārkāpts taisnīgas tiesas princips, kas nostiprināts 6.pantā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma