Ja jūs nepildāt savus pienākumus vai neievērojat noteikto procesuālo kārtību, tad pats varat būt veicinājis taisnīgas tiesas standartu pārkāpumu jūsu lietas izskatīšanā. Ļoti iespējams, ka šādai rīcībai būs negatīva ietekme uz jūsu lietas iznākumu.

Lai jūs varētu sūdzēties par savu tiesību pārkāpumu, jums jābūt pārliecinātam, ka tiesas procesā esat pildījis visus ar konkrēto pārkāpumu saistītos pienākumus.  

Ja nebūsiet tos pildījis, tad, visticamāk, būsiet zaudējis iespēju vēlāk sūdzēties par savu tiesību aizskārumu un pieprasīt par to kompensāciju.

piemērs Jūs nevarēsiet sūdzēties par to, ka jums liegta iespēja pārsūdzēt tiesas spriedumu, ja apelācijas sūdzību būsiet iesniedzis pēc noteiktā termiņa.

Jūsu galvenie pienākumi tiesas procesā ir šādi:

Jūsu adrese

Visās tiesas procesa stadijās jums jānodrošina, lai tiesai būtu paziņota adrese, kurā esat sasniedzams. Jums tiesa jāinformē arī par to, ja jūsu adrese mainās.

Termiņi

Iesniedzot tiesai sūdzības vai lūgumus, jums jāievēro likumā noteiktie vai pašas tiesas noteiktie sūdzību vai lūgumu iesniegšanas termiņi.

Pienākumi tiesas procesā

Jums ir arī citi būtiski pienākumi tiesas procesā. Piemēram, jums ir pienākums:

  • nekavēt un netraucēt lietas norisi;
  • identificēt sevi, kad tas nepieciešams;
  • ievērot drošības līdzekļus, kas var tikt jums piemēroti, piemēram, uz laiku ierobežotas tiesības vadīt automašīnu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma