Sākotnējais lēmums

Jūsu administratīvā pārkāpuma lietu vispirms izskata valsts iestāde, kura ir kompetenta to darīt. Ja esat vainojams pārkāpuma izdarīšanā, tad iestāde pieņem atbilstošu lēmumu un uzliek jums administratīvo sodu. 

Vieglākais iespējamais sods ir brīdinājums, bet smagākais – naudas sods, kas izteikts naudas soda vienībās.

Pārsūdzēšana augstākai amatpersonai

Ja jūs nepiekrītat šim lēmumam un vēlaties to pārsūdzēt, vispirms jums jāvēršas pie tās pašas iestādes augstākas amatpersonas vai augstākā institūcijā. Jums precīzi jāievēro lēmumā norādītā sūdzības iesniegšanas kārtība un termiņš.

Gadījumā, ja nav augstākas institūcijas vai amatpersonas, kur vērsties, tad jūs varat sākotnējo lēmumu pārsūdzēt tiesā.

Pārsūdzēšana tiesā

Jūs varat pārsūdzēt tiesā sākotnējo lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, ja nav augstākās institūcijas vai amatpersonas, pie kā vērsties. 

Jūs varat tiesā pārsūdzēt arī augstākās amatpersonas vai institūcijas lēmumu, ja jūs joprojām tam nepiekrītat.

piemērs Ja jūs tiekat saukts pie administratīvās atbildības par satiksmes noteikumu pārkāpumu, jūsu lietu vispirms izskatīs policija un tā var jums uzlikt sodu. Ja jūs nepiekrītat soda apmēram, tad varat attiecīgo lēmumu apstrīdēt konkrētās policijas pārvaldes priekšniekam. Ja pēc policijas pārvaldes priekšnieka lēmuma saņemšanas jūs joprojām tam nepiekrītat, tad varat to pārsūdzēt tiesā. Policijas lēmumā jābūt norādītam, kur un cik ilgā laikā tas ir apstrīdams vai pārsūdzams tiesā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma