Juridiskā palīdzība

Ja jums nepieciešama juridiskā palīdzība, tad jums ir tiesības izvēlēties un nolīgt juristu jebkurā tiesas procesa stadijā. Bezmaksas juridisko palīdzību jums ir tiesības saņemt tikai tad, ja jūs nevarat atļauties nolīgt juristu, bet bez juridiskās palīdzības tiesas process būtu netaisnīgs.

Tiesības uz juridisko palīdzību

Jums ir tiesības nolīgt juristu jebkurā tiesas procesa stadijā. Tas nozīmē, ka jūsu izraudzītais jurists var pārstāvēt jūs visās tiesas sēdēs un iesniegt tiesā visus dokumentus, kurus jums kā procesa dalībniekam ir pienākums iesniegt.

Valsts apmaksāta juridiskā palīdzība

Cilvēktiesības paredz, ka valstij ir jums jānodrošina bezmaksas juridiskā palīdzība, ja:

  • jūs pats to nevarat atļauties, bet
  • bez tās nav iespējams nodrošināt taisnīgu lietas izskatīšanu.

Tādējādi tiek garantēts, ka jūs neesat nostādīts sliktākā situācijā kā otra puse un varat pilnvērtīgi piedalīties lietas izskatīšanā.

piemērs Jums ir tiesības uz juridisko palīdzību, ja jūsu lieta ir tik sarežģīta, ka bez jurista palīdzības jūs nevarat pilnvērtīgi piedalīties lietas izskatīšanā un saprast procesā notiekošo.

Lai noteiktu, vai jūsu lietā jums nepieciešama juridiskā palīdzība, tiks izvērtēti šādi aspekti:

  • lietas sarežģītība;
  • jūsu spējas sevi pilnvērtīgi pārstāvēt;
  • kādas jūsu tiesības un intereses tiesas process skar.

Latvijas regulējums

Latvijā tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību jums ir vienīgi tad, ja ir jānodrošina jūsu pilnvērtīga piedalīšanās tiesas procesā, un tikai tad, ja:

  • jums ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
  • jūsu materiālais stāvoklis pēkšņi, piemēram, nelaimes gadījuma, dabas katastrofas vai citu no jums neatkarīgu apstākļu dēļ ir pasliktinājies tiktāl, ka pats vairs nespējat nodrošināt savu tiesību aizsardzību;
  • jūs atrodaties pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, piemēram, tiekat turēts cietumā vai - ja neesat pilngadīgs – esat ievietots bērnunamā.

Latvijā vairāku kategoriju lietās bezmaksas juridiskā palīdzība netiek piešķirta. Jūs nevarat prasīt bezmaksas juridisko palīdzību lietās par goda un cieņas aizskaršanu, morālā kaitējuma atlīdzināšanu, ar jūsu komercdarbību vai neatkarīgu profesionālo darbību saistītās lietās, lietās par muitas un nodokļu jautājumiem, kā arī citās Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā norādītās lietās.

Kā pieprasīt juridisko palīdzību?

Lai saņemtu valsts apmaksātu juridisko palīdzību, jums jāiesniedz juridiskās palīdzības pieprasījums Juridiskās palīdzības administrācijā. Turklāt tas jādara savlaicīgi un pieteikumā jāietver pilnīga un patiesa informācija par sevi un savu situāciju.

Kā sūdzēties?

Jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu var būt aizskartas, ja valsts likumi vai iestādes nedod jums tiesības uz valsts apmaksātu juridisko palīdzību, bet bez tās jūs nespējat pilnvērtīgi piedalīties tiesas procesā. 

Ja jūs patiešām nevarat apmaksāt jurista pakalpojumus un tādēļ nespējat pilnvērtīgi piedalīties lietas izskatīšanā un saprast, kas notiek procesā, jo tas ir pārāk sarežģīts, jums tomēr vajadzētu katrā tiesas instancē prasīt, lai tiesa jums nodrošina bezmaksas juridisko palīdzību. Ja saņemsiet atteikumu, jums vēlāk būs iespēja par jūsu tiesību iespējamo aizskārumu sūdzēties citās nacionālajās vai starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma