Aizstāvis

Apsūdzētajam kriminālprocesā ir tiesības uz aizstāvi visās kriminālprocesa stadijās, arī lietas izskatīšanā tiesā. Atsevišķos gadījumos valstij ir pienākums nodrošināt juridisko palīdzību bez maksas.
Lietas kopsavilkums

Croissant pret Vāciju


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1992. gada 25. septembris

Fakti
Pieteicējs Croissant kungs tika tiesāts saistībā ar savu darbību kā advokāts vairākiem “Red Army Faction\" dalībniekiem. Viņu pārtāvēja divi advokāti, bet tiesa, kas skatīja lietu, nozīmēja vēl trešo advokātu, lai nodrošinātu tiesas procesa turpinātību. Croissant kungs lūdza, lai trešais advokāts tiktu atbrīvots, jo viņiem bija atšķirīgi politiskie uzskati. Viņa lūgums tika noraidīts un pēc notiesāšanas viņam bija jāapmaksā izdevumi par visu trīs advokātu juridisko palīdzību. 

Sūdzība
Croissant kungs sūdzējās, ka viņam uzliktais pienākums apmaksāt tā advokāta pakalpojumus, kas ticis nozīmēts tādēļ, lai nodrošinātu procesa turpinātību, pārkāpa viņa tiesības uz taisnīgu tiesu. 

Tiesas secinājumi
Tiesa atzīmēja, ka ikvienam ir tiesības izvēlēties savu advokātu. Vairāku advokātu nozīmēšana apsūdzētai personai principā nav pretrunā Konvencijai, tomēr pirms advokāta nozīmēšanas tiesai jāņem vērā apsūdzētā viedoklis šajā sakarā. Jo īpaši tas ir svarīgi tādās valstīs kā Vācija, kur apsūdzētajam būs jāsedz izdevumi par advokāta palīdzību, ja viņš tiks notiesāts. Tiesa atzīmēja, ka pietiekama un atbilstīga pamatojuma trūkums lēmumam, ar kuru nozīmēts advokāts pret apsūdzētā gribu, pārkāptu viņa tiesības uz taisnīgu tiesu. Tiesa arī atzīmēja, ka tiesības izvēlēties advokātu nav absolūtas un var būt pakļautas atsevišķiem ierobežojumiem, ja pastāv atbilstoši un pietiekami iemesli uzskatīt, ka šāds ierobežojums ir noteikts tiesiskās interesēs. 

Konkrētajā lietā Tiesa konstatēja, ka nacionālo tiesu pamatojums cita advokāta nozīmēšanai bija pietiekams – jo tās mērķis bija pēc iespējas izvairīties no tiesvedības pārtraukumiem un sēžu atlikšanas. Nacionālā tiesa arīdzan apsvēra iespējamo lietas ilgumu un sarežģītību un izvēlējās advokātu, kurš bija kvalificēts šādu specifisku lietu vešanai. Tādējādi Tiesa nekonstatēja Croissant kunga tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumu. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma