Tiesības sevi aizstāvēt

Apsūdzētajam kriminālprocesā ir tiesības pašam sevi aizstāvēt visās kriminālprocesa stadijās, arī lietas iztiesāšanā tiesā.
Lietas kopsavilkums

Galstyan pret Armēniju


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2007. gada 15. novembris

Fakti
Pieteicēju Galstyan kungu aizturēja policija saistībā ar dalību demonstrācijā. Viņš parakstījās policijas protokolā un pierakstīja: “Es nevēlos advokātu”. Vēlāk viņam piesprieda trīs dienas administratīvā aresta. Ne policijas iecirknī, ne tiesā viņu nepārstāvēja advokāts. 

Sūdzība
Galstyan kungs sūdzējas, ka viņu ar viltu piespieda atteikties no juridiskā pārstāvja, kā rezultātā tikušas pārkāptas viņa tiesības uz taisnīgu tiesu. 

Tiesas secinājumi
Tiesa atkārtoti uzsvēra, ka lai arī šī tiesība nav absolūta, katram, kuru apsūdz noziedzīgā nodarījumā, ir tiesības uz efektīvu advokāta aizstāvību, kas ir viens no taisnīgas tiesas pamatprincipiem. Tomēr tiesības uz advokāta pārstāvību ir tiesības, no kurām var atteikties, ja atteikums ir izteikts skaidri un nepārprotami. Konkrētajā lietā Tiesa uzsvēra, ka Galstyan kungs pats nevēlējās, lai viņu pārstāv advokāts ne pirmstiesas procesā, ne tiesas sēdēs. Nepastāvēja arī pierādījumi, ka viņu ar viltu piespieda atteikties no tiesībām uz advokātu, kā rezultātā Armēnijas iestādes nevarēja būt atbildīgas par faktu, ka viņu nepārstāvēja advokāts administratīvajā procesā. Tādējādi netika konstatēts pieteicēja tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma