Informācija par apsūdzību

Ar brīdi, kad esat atzīts par apsūdzēto kriminālprocesā, jums ir tiesības saņemt pilnīgu informāciju par visām pret jums vērstajām apsūdzībām. Šīs tiesības ir ļoti svarīgas, jo nodrošina jums un jūsu aizstāvim iespēju sagatavot jūsu aizstāvību.

Apsūdzība

Apsūdzības dokumentā jābūt ietvertai informācijai ne tikai par jums inkriminētajām darbībām, bet arī par to, kādam Krimināllikumā minētam noziedzīgam nodarījumam tās atbilst. 

piemērs Ja prokurors apsūdzībā norāda, ka persona iekļuvusi veikalā, paņēmusi no plaukta mobilo telefonu un izgājusi no veikala, nesamaksājot par šo telefonu, tad papildus minēto darbību aprakstam viņam ir jānorāda arī tas, ka persona tiek apsūdzēta zādzībā.

Saņemšanas apliecinājums

Informācija par apsūdzību var tikt sniegta rakstveidā vai mutvārdos. Visos gadījumos, īpaši ja informācija sniegta rakstveidā, prokuroram būs jāpierāda, ka jūs to patiešām esat saņēmis. 

piemērs Ja jūs nav sasniegusi pa pastu sūtīta vēstule ar informāciju par apsūdzību, tad prokuratūrai nav tiesību uzskatīt, ka jūs to esat saņēmis.

Pierādījumi

Informācijā par apsūdzību nav jānorāda visi pret jums savāktie pierādījumi. Taču tai jābūt pietiekami detalizētai, lai jūs varētu sagatavot savu aizstāvību. Cik detalizētai jābūt informācijai par apsūdzību, tas atkarīgs no katras konkrētās apsūdzības rakstura un smaguma.

piemērs Ja persona tiek apsūdzēta smaga un sarežģīta nozieguma, piemēram, slepkavības, izdarīšanā, tai būs tiesības saņemt daudz detalizētāku informāciju par apsūdzību nekā personai, kas apsūdzēta par mazāk smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, piemēram, par maluzvejniecību.

Apsūdzības kopija

Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu jums ir tiesības saņemt apsūdzības kopiju, kā arī to jūsu lietas materiālu kopijas, kuri attiecas tieši uz jums vai uz jums izvirzīto apsūdzību.

Savlaicīga saņemšana

Jums ir tiesības savlaicīgi saņemt informāciju par apsūdzību. Tas ir ļoti svarīgi, jo jums nepieciešams laiks aizstāvības sagatavošanai. Termiņš, kas tiks uzskatīts par savlaicīgu, būs atkarīgs no jums izvirzītās apsūdzības rakstura un smaguma.

piemērs Personai, kas apsūdzēta vairākkārtējā bruņotā laupīšanā un ķīlnieku sagrābšanā, aizstāvības sagatavošanai jādod daudz ilgāks laiks nekā personai, kas apsūdzēta nelielā zādzībā.

Valoda

Jums ir tiesības informāciju par apsūdzību saņemt jums saprotamā valodā. Ja jūs nesaprotat latviešu valodu, tad varat pieprasīt bezmaksas tulka palīdzību. Informācijai par apsūdzību jābūt pārtulkotai jums saprotamā valodā, taču nav obligāti jābūt pārtulkotai jūsu dzimtajā valodā, pat ja jūs to vēlētos. Tulkojums var tikt sniegts gan rakstveidā, gan mutvārdos.

Jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu var būt pārkāptas, ja neesat saņēmis informāciju par apsūdzību savlaicīgi un pienācīgā veidā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma